Postępowanie spadkowe – jak załatwić formalności związane z uzyskaniem prawa do spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej należy złożyć np. poprzez skutecznego adwokata w sądzie spadku, czyli w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać wszystkie osoby zainteresowane, poprzez podanie ich imion, nazwisk i aktualnych adresów. Osoba zainteresowana to każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, czyli przede wszystkim dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoba wskazana w testamencie, jeśli został sporządzony, innymi słowy wszyscy, którzy mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy, nawet jeśli jest testament i została tam wskazana jedna osoba z pośród kilku możliwych spadkobierców, gdyby testamentu nie było. Osoba taka ma prawo wziąć udział w postępowaniu spadkowym w każdym stanie sprawy, aż do jej zakończenia. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem sprawy spadkowej. Czyli we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, należy wskazać wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi czy testamentowi.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże we wniosku wszystkich zainteresowanych, sąd wezwie ich do udziału w sprawie, gdy tylko dowie się, że ktoś taki istnieje. I znowu przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany stanie się uczestnikiem.

Gdy wnioskodawca nie potrafi wskazać miejsca pobytu któregokolwiek z uczestników postępowania, gdyż nie jest ono znane, to sąd wyznaczy kuratora do jego zastępowania. Wyznaczenie następuje z urzędu przez sąd lub na wniosek osoby, która taką okoliczność w sądzie przedstawi.

Do wniosku należy dołączyć:

  • tyle odpisów wniosku, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  • odpisy aktów urodzenia mężczyzn a w przypadku kobiet aktów małżeństwa uczestników postępowania celem wykazania pokrewieństwa z osobą zmarłą;

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 złotych, należy ją uiścić w znakach opłaty sądowej bądź dokonać opłaty na rachunek bankowy Sądu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska