Postępowanie spadkowe – jak załatwić formalności związane z uzyskaniem prawa do spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej należy złożyć np. poprzez skutecznego adwokata w sądzie spadku, czyli w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać wszystkie osoby zainteresowane, poprzez podanie ich imion, nazwisk i aktualnych adresów. Osoba zainteresowana to każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, czyli przede wszystkim dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoba wskazana w testamencie, jeśli został sporządzony, innymi słowy wszyscy, którzy mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy, nawet jeśli jest testament i została tam wskazana jedna osoba z pośród kilku możliwych spadkobierców, gdyby testamentu nie było. Osoba taka ma prawo wziąć udział w postępowaniu spadkowym w każdym stanie sprawy, aż do jej zakończenia. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem sprawy spadkowej. Czyli we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, należy wskazać wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi czy testamentowi.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże we wniosku wszystkich zainteresowanych, sąd wezwie ich do udziału w sprawie, gdy tylko dowie się, że ktoś taki istnieje. I znowu przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany stanie się uczestnikiem.

Gdy wnioskodawca nie potrafi wskazać miejsca pobytu któregokolwiek z uczestników postępowania, gdyż nie jest ono znane, to sąd wyznaczy kuratora do jego zastępowania. Wyznaczenie następuje z urzędu przez sąd lub na wniosek osoby, która taką okoliczność w sądzie przedstawi.

Do wniosku należy dołączyć:

  • tyle odpisów wniosku, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  • odpisy aktów urodzenia mężczyzn a w przypadku kobiet aktów małżeństwa uczestników postępowania celem wykazania pokrewieństwa z osobą zmarłą;

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 złotych, należy ją uiścić w znakach opłaty sądowej bądź dokonać opłaty na rachunek bankowy Sądu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska