Dozór elektroniczny – Adwokat, Lublin

Dozór elektroniczny, który pomaga uzyskać adwokat z Lublina Mariusz Janiga, to korzystna alternatywa dla odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Pobyt w więzieniu to wyjątkowo trudna sytuacja nie tylko dla samego skazanego, ale także dla jego rodziny i najbliższych. System dozoru elektronicznego pozwala na pracę zarobkową osoby skazanej oraz jej przemieszczanie się. Głównym zobowiązaniem skazanego wynikającym z tego systemu jest konieczność noszenia nadajnika, który informuje właściwe organy o tym, gdzie aktualnie przebywa. Kancelaria Adwokacka Mariusza Janigi oferuje profesjonalne usługi w zakresie ubiegania się o dozór elektroniczny przez osoby zamieszkujące Lublin. Gwarantujemy fachowe doradztwo i skuteczność popartą wieloletnim doświadczeniem.

Kto może się ubiegać o dozór elektroniczny?

Aby przyznano skazanemu dozór elektroniczny, warto udać się po pomoc do adwokata o dużym doświadczeniu i kompetencjach. Pozwoli to precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy spełnione zostały odpowiednie przesłanki konieczne do realizacji tego celu. Ich źródłem jest art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego. Do przesłanek, jakie musi spełnić skazany, aby mieć możliwość ubiegania się o dozór elektroniczny, należy to, że:

  • kara pozbawienia wolności, która nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy, a sprawca nie został skazany w warunkach recydywy wielokrotnej,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
  • skazany ma określone miejsce stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, w tym także na umożliwianie odpowiedniemu podmiotowi przeprowadzanie czynności służbowych,
  • sprawca nie może być skazany za przemoc w rodzinie,
  • brak przeszkód związanych z warunkami technicznymi.

Sprostanie tym wymogom nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Niezbędny jest szereg innych działań, które mają dowieść, że skazany nie jest zdemoralizowany i nie ma konieczności osadzenia go w więzieniu ze względów bezpieczeństwa. Przekonanie sądu poprzez odpowiednią argumentację prawniczą jest nie lada wyzwaniem. Dlatego chcąc uzyskać dozór elektroniczny, warto skorzystać z usług uznanego specjalisty. Właściwym wyborem będzie adwokat z Lublina Mariusz Janiga, który posiada ponad dwudziestoletni staż na rynku i setki wygranych spraw za sobą.

Kiedy można ubiegać się o dozór elektroniczny?

O dozór elektroniczny adwokat może ubiegać się przed rozpoczęciem wykonywania kary, ale po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Oprócz prawnika wniosek mogą złożyć też choćby sam skazany czy dyrektor zakładu karnego, ale to angaż specjalisty zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie prośby. Istnieje również możliwość uzyskania dozoru elektronicznego po rozpoczęciu odbywania kary w więzieniu. W takim wypadku wniosek odnosi się do pozostałej części kary, a sąd dodatkowo bierze pod uwagę zachowanie skazanego w trakcie przebywania w zakładzie karnym.

Co jest dozwolone w trakcie dozoru elektronicznego?

Skazany, który odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego, ma dużą swobodę działania. Przysługuje mu prawo do m.in.:

  • pracy zarobkowej,
  • kształcenia się,
  • korzystania z obiektów kulturalnych, sportowych i religijnych,
  • leczenia.

Osoba odbywająca karę ma prawo również do przemieszczania się i oddalania na pewien czas od miejsca stałego pobytu, ale nie może przekroczyć łącznie w ten sposób 12 godzin w ciągu doby. Skazany ma także obowiązek przebywać w wyznaczonym miejscu i czasie na polecenie uprawnionych organów oraz dbać o udostępnione mu narzędzia nadzorujące.

Jak widać, system dozoru elektronicznego jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla pobytu w zakładzie karnym. Co więcej, skazany odbywający karę w ten sposób może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. W celu uzyskania zgody na przyznanie dozoru elektronicznego należy zwrócić się po fachową pomoc. Kancelaria adwokacka Mariusza Janigi oferuje kompleksową pomoc prawną w tym obszarze dla osób zamieszkujących Lublin i całe województwo lubelskie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska