Separacja

Separacja w prawie rodzinnym stanowi rozwiązanie dla tych par, które nie są zdecydowane co do przyszłości swojego związku. Przez czas trwania separacji małżonkowie mogą zastanowić się nad dalszym wspólnym życiem, ponieważ w odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje małżeństwa. 

O separacji decydują podobne co przy rozwodzie przesłanki. Sąd orzekając w tym zakresie bierze pod uwagę czy nastąpił pomiędzy stronami zupełny rozkład pożycia, tj. ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne jeżeli wskutek tego miało by ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Separacja może być orzeczona na zgodny wniosek stron lub na żądanie jednego z małżonków. Uzyskanie separacji jest łatwiejsze niż uzyskanie orzeczenia sądu o rozwodzie, lecz należy pamiętać, że nie jest to jedynie formalność. W wyroku  orzekającym separację rozstrzygana jest kwestia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Organ procesowy ustala także wymiar władzy rodzicielskiej każdego z rodziców oraz podział kosztów utrzymania i wychowania małoletnich. Między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Nie działa również domniemanie pochodzenia od męża matki dziecka urodzonego po upływie trzystu dni od ustania separacji. 

Istotne jest to, że separacja nie powoduje ostatecznego skutku w postaci rozpadu rodziny. Nie daje możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego. Separację można znieść, natomiast rozwód wywołuje daleko idące skutki prawne. Jest procesem nieodwracalnym i jedyną szansą na powrót do stanu pierwotnego łączącego strony jest ponowny ślub. Radca prawny w Lublinie jest w stanie doradzić rozwiązanie optymalne dla sytuacji.

Separacja jest lepszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy nie układa się w małżeństwie, ale są szanse na jego naprawę. W niektórych przypadkach rozłąka pozwala spojrzeć na pewne sprawy z dystansu i podjąć właściwą decyzję co do dalszego istnienia związku małżeńskiego, nie kierując się emocjami, które nie są najlepszym doradcą. 

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska