Prawo cywilne – Adwokat, Lublin

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Mariusza Janigi w Lublinie jest prawo cywilne. Obejmuje ono sprawy z zakresu prawa rzeczowego (własność, posiadanie, służebności), prawa kontraktowego (dochodzenie roszczeń z umów), prawa spadkowego (odwołanie testamentu, wydziedziczenie, zachowek), a także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych. Klientom z Lublina oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania.

Kancelaria adwokacka w Lublinie – pomoc w sporach cywilnych

23-letnie doświadczenie, które ma adwokat Mariusz Janiga specjalizujący się między innymi w prawie cywilnym, pozwala skutecznie reprezentować klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji w Lublinie. W ramach współpracy oferujemy:

 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwy, wnioski dowodowe, środki zaskarżenia,
 • sporządzenia opinii prawnych,
 • uczestnictwo w postępowaniach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Adwokat Mariusz Janiga – zaufane wsparcie

Dobry adwokat, którego specjalizacją jest prawo cywilne, na bieżąco informuje klienta o stanie sprawy i prowadzonych działaniach. W naszej Kancelarii dopasowujemy kroki prawne do indywidualnych oczekiwań klienta, skutecznie dochodzimy praw z zakresu własności, umów czy spadków. Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia dyskrecję i poufność powierzonych danych.

Prawo cywilne – zakres reprezentacji Kancelarii Adwokackiej Mariusza Janigi

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy)
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z ochroną własności
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi
 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS
 • sprawy o odwołanie darowizny
 • sprawy spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Pełen zakres usług

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, karnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Oceny
Adwokat Lublin
5
Średnia ocen Google 4.8 na podstawie 72 opinii

Adwokatura Polska
Adwokat Mariusz Janiga
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: adw.mariusz.janiga@wp.pl

Poniedziałek – Piątek: 8-16
Sobota: nieczynne

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

Tanio