Uznanie spadkobiercy za niegodnego – Adwokat, Lublin

Jednym ze sposobów na wykluczenie osoby z kręgu potencjalnie dziedziczących lub ujętych w testamencie jest uznanie spadkobiercy za niegodnego Lublin. Postępowanie spadkowe nierzadko wiąże się z emocjami i stresem dla osób wchodzących w skład kręgu spadkobierców. Kiedy masa spadkowa jest znacząca, istnieje możliwość wystąpienia konfliktu potencjalnych spadkobierców dotyczącego uprawnienia do dziedziczenia. Prawo cywilne przewiduje możliwość wykluczenia osoby niegodnej z procesu dziedziczenia.

Uznanie spadkobiercy za niegodnego – Lublin. Ponad 20 lat doświadczenia w branży

Kiedy sąd może przychylić się do wniosku za uznanie niegodnego Lublin? Odpowiedzi należy szukać w kodeksie cywilnym. Niegodnym dziedziczenia może być wyłącznie spadkobierca – niezależnie od tego, czy został ujęty w testamencie, czy dziedziczy z mocy ustawy. Możliwość uznania za niegodnego dziedziczenia dotyczy to zapisobierców windykacyjnych i zapisobierców zwykłych, a także uprawnionych do zachowku. Z takim żądaniem może wystąpić spadkobierca w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o niegodności, ale nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

Uznanie za niegodnego Lublin – kto może zostać wykluczony z kręgu spadkobierców?

Niegodny spadkobierca to według prawa osoba, której udowodni się np. celowe, ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy, osoba, która naruszyła favor testamenti, czyli swobodę testowania. To również ten, kto zrealizował lub realizuje działania przeciwko testamentowi. Co ważne – brak kontaktu lub konflikt ze spadkodawcą nie jest podstawą do uznania spadkobiercy za niegodnego Lublin.

Zachęcamy do kontaktu! W kancelarii adwokackiej Mariusza Janigi proponujemy indywidualne, pełne empatii podejście do każdej z powierzonych spraw. Prawo spadkowe nie jest jedyną z naszych specjalizacji. Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych gałęzi prawa, którymi na co dzień zajmuje się nasza kancelaria adwokacka Lublin.

Pełen zakres usług

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska