Ustalenie rozdzielności majątkowej – Adwokat, Lublin

Majątek jest bardzo istotną kwestią zarówno w przypadku trwających, jak i rozwodzących się małżeństw. Rozdzielność majątkowa Lublin to obszar, którym zajmuje się kancelaria adwokacka Mariusza Janigi. Zgłaszają się do nas klienci zainteresowani złożeniem do sądu pozwu o rozdzielność majątkową. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie, nienaganne przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne umiejętności mecenasa Janigi stanowią gwarancję odpowiednio sporządzonego wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a także profesjonalnego poprowadzenia całej sprawy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rozdzielność majątkowa – co to jest?

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie, określana niekiedy błędnie jako rozdzielczość majątkowa, jest stanem, w którym oboje małżonkowie posiadają oddzielny majątek, którym dysponują według własnego uznania. Mają oni pełne prawo do zaciągania zobowiązań bez zgody współmałżonka i sami odpowiadają za swoje długi.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie

Istnieje kilka dróg ustanowienia rozdzielności majątkowej podczas trwania związku małżeńskiego. Może ona zostać wprowadzona:

  • dobrowolnie,
  • przymusowo, poprzez orzeczenie sądu,
  • z mocy prawa, w momencie, gdy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość,
  • w przypadku orzeczenia separacji.

Jeśli małżonkowie zgodnie chcą, aby nastąpiło ustanowienie rozdzielności majątkowej, muszą w tym celu zawrzeć umowę małżeńską, zwaną intercyzą. Do zawarcia takiej umowy może dojść zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w czasie jego trwania. Należy przy tym pamiętać, że aby intercyza była ważna, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Innym rodzajem rozdzielności majątkowej jest rozdzielność przymusowa. Kiedy może do niej dojść? Jeżeli zaistnieją ważne powody, to każdy z małżonków może złożyć pozew do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Do ważnych powodów zalicza się m.in.:

  • trwonienie majątku przez jednego z małżonków,
  • zagarnianie całego majątku dla siebie przez jednego z małżonków,
  • rażąca niegospodarność,
  • bezpodstawne uchylanie się od pomnażania wspólnego majątku.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w przypadku rozwodu

Jedną z kwestii, o których warto wspomnieć, jest także temat: rozdzielność majątkowa a rozwód. W tym przypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej nastaje z mocy prawa w momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego między obiema stronami. Konsekwencją tego jest sytuacja, w której byli małżonkowie odpowiadają samodzielnie za zobowiązania, jakie zaciągną w przyszłości.

Rozdzielność majątkowa Lublin – profesjonalna pomoc prawna

Adwokat Lublin Mariusz Janiga oferuje fachowe wsparcie w sprawach o rozdzielność majątkową. Jeśli klient decyduje się o wystąpienie z pozwem do sądu, kancelaria adwokacka mecenasa Janigi zajmuje się sporządzeniem takiego pozwu, a także późniejszym reprezentowaniem klienta w postępowaniu sądowym. Prawo rodzinne to nasza specjalność, dlatego zapewniamy wysoki poziom realizacji usług oraz pełne zaangażowanie w sprawę.

Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska