Warunkowe zawieszenie wykonania kary – Adwokat, Lublin

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest bardzo kuszącą perspektywą dla osób skazanych. Wiąże się ono z czasowym wstrzymaniem wykonania kary na okres ustalony w wyroku sądowym. Wraz z upływem wyznaczonego okresu karę uznaje się za wykonaną i dochodzi do zatarcia skazania. Aby warunkowe zawieszenie wykonania kary w Lublinie lub innym mieście stało się faktem, muszą być spełnione określone warunki o charakterze formalnym i ocennym. W celu zapobiegnięcia niedotrzymaniu któregoś z nich warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Sprawami o warunkowe zawieszenie wykonania kary od ponad dwudziestu lat zajmuje się ceniony adwokat z Lublina Mariusz Janiga. Jego biegłość w prawie i nieprzeciętna empatia są nieocenionym wsparciem w tej trudnej sytuacji.

Kto może liczyć na warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Sprawy karne charakteryzują się dużym skomplikowaniem, dlatego należy zapewnić sobie fachowe doradztwo prawne. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga to świetny wybór w przypadku skazanych ubiegających się o warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kancelaria mecenasa Janigi znajduje się w Lublinie, ale podejmuje się on również zleceń wymagających obecności w sądach położonych w innych miastach Polski.

Kto jednak może się do niego zwrócić o pomoc w wywalczeniu warunkowego zawieszenia kary? Szansę na taki wyrok mają osoby skazane na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, które w momencie popełnienia czynu przestępnego nie były uprzednio skazane na karę pozbawienia wolności. Jednak oprócz spełnienia wskazanych warunków formalnych, należy udowodnić, że sprawca będzie przestrzegać prawa i nie powróci do przestępstwa. Wydając wyrok w sprawie o warunkowe zawieszenie wykonania kary, sąd bierze pod uwagę również inne czynniki, m.in. dotychczasowy sposób życia czy wyrażenie żalu i skruchy. Aby przedstawić je w odpowiednim świetle, potrzebny jest doświadczony prawnik, jakim jest adwokat z Lublina Mariusz Janiga.

Z czym wiąże się warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Osiągnięcie upragnionego celu w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary przez skazanego wiąże się z okresem próby wynoszącym co do zasady od roku do trzech lat. W tym czasie na taką osobę są nałożone obowiązki, które muszą być spełniane zgodnie z wolą sądu. Przykładami takich powinności są m.in. informowanie sądu lub kuratora o tym, jak przebiega okres próby, podjęcie nauki lub powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach i miejscach. Jak widać, jest to znacznie lżejsza forma odpokutowania za błędy, dlatego warto postarać się o uzyskanie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Profesjonalnie pomoże w tym kompetentny adwokat z Lublina Mariusz Janiga – zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska