Blokada alkoholowa – Adwokat, Lublin

Blokada alkoholowa jest formą złagodzenia kary polegającej na zakazie prowadzenia pojazdów. Mariusz Janiga to adwokat z Lublina, który ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o zastosowanie tego środka. Klienci kancelarii mogą liczyć na pełne wsparcie w przygotowaniu odpowiedniego wniosku, a także zażalenia – w przypadku, gdy sąd wcześniej odrzucił taki wniosek. Mecenas jest ceniony za indywidualne podejście do każdej sprawy oraz zaangażowanie, dzięki którym współpraca przebiega sprawnie i przynosi satysfakcjonujące efekty. Jako profesjonalny adwokat Lublin Mariusz Janiga gwarantuje też empatię i zrozumienie, tak by klienci czuli się swobodnie niezależnie od okoliczności.

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z blokady alkoholowej?

Zgodnie z artykułem 182a Kodeksu karnego wykonawczego sąd może orzec o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • zakaz był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów (orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego) przez okres co najmniej 10 lat,
  • postawa, właściwości i warunki osobiste osoby ubiegającej się o złagodzenie kary oraz jej zachowanie w okresie wykonywania zakazu wskazują, że prowadzenie przez nią pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jakie czynności się z tym wiążą? Aby zmienić sposób wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, skazany musi złożyć w sądzie wniosek zawierający odpowiednie uzasadnienie.

Blokada alkoholowa – adwokat Lublin

Blokada alkoholowa to niewątpliwie korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób skazanych przez sąd za jazdę w stanie nietrzeźwości. Jako adwokat prowadzący kancelarię, której siedzibą jest Lublin, Mariusz Janiga zapewnia profesjonalną pomoc w:

  • ustaleniu, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową,
  • przygotowaniu i złożeniu właściwie wypełnionego oraz uzasadnionego wniosku,
  • złożeniu zażalenia na postanowienie sądu.

Mecenas prowadzi sprawy karne, cywilne czy z zakresu prawa rodzinnego od ponad 20 lat. Klienci kancelarii mogą więc liczyć nie tylko na ugruntowaną wiedzę teoretyczną, ale również praktykę, która jest kluczowa dla osiągnięcia pozytywnego wyniku każdego postępowania.

Pełen zakres usług

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska