Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem – Adwokat, Lublin

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem niosą za sobą duży ciężar emocjonalny dla każdej ze stron. W Lublinie profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia spraw tego typu oferuje renomowany adwokat Mariusz Janiga. Jako specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem mecenas Janiga jest gwarancją nienagannego przygotowania merytorycznego oraz umiejętności praktycznych, które umożliwiają mu profesjonalną reprezentację klientów na sali sądowej. Osoby zgłaszające się po pomoc do adwokata Janigi zapewniają sobie fachowe wsparcie empatycznego prawnika, który w każdej sprawie wykazuje się pełnym zaangażowaniem. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Co określa się jako kontakty z dzieckiem?

Aby lepiej zrozumieć, czego dotyczą sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, należy sprecyzować samo pojęcie kontaktu. Obejmuje ono oczywiście różne formy przebywania z dzieckiem takie jak spotkania czy zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Jako kontakty z dzieckiem uwzględnia się również bezpośrednie porozumiewanie się, korespondencję oraz korzystanie ze środków komunikacji na odległość, w tym z narzędzi elektronicznych, m.in. różnego rodzaju komunikatorów. Należy podkreślić, że regulacji sądowej może podlegać każdy z wymienionych typów kontaktu z dzieckiem.

Wniesienie sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem w Lublinie

W celu rozpoczęcia sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu rejonowego. Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym, co oznacza, że sąd może przeprowadzać dowody z urzędu, również bez woli z obu stron. Wnosząc o sprawę o ustalenie kontaktów w Lublinie, należy uwzględnić we wniosku m.in.:

  • regulację kontaktu nie tylko w dni powszednie i weekendy, ale również m.in. wakacje, urodziny lub święta Bożego Narodzenia,
  • miejsce, w jakim mają odbywać się kontakty,
  • czy w kontaktach ma uczestniczyć osoba trzecia, np. kurator,
  • inne żądania, np. nakaz zapłaty kwoty pieniężnej przez rodzica naruszającego ustalone zasady kontaktów z dzieckiem,
  • dowody na poparcie swojego stanowiska.

Wniosek powinien zostać uzupełniony o odpis aktu urodzenia dziecka oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 złotych.

Profesjonalna pomoc doświadczonego prawnika

Odpowiednie przygotowanie wniosku, skompletowanie świadków i godna reprezentacja w ramach postępowania są kluczowe z perspektywy rodzica zainteresowanego sprawą o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga, którego jedną ze specjalizacji jest prawo rodzinne, zapewnia każdy z wymienionych wcześniej aspektów. Dzięki jego pomocy wszelkie formalności zostaną dopilnowane, a wniosek do sądu zostanie sporządzony w nienaganny sposób. 

Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska