Sprawy o odwołanie darowizny – Adwokat, Lublin

Adwokat Mariusz Janiga oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach, których przedmiotem jest darowizna mieszkania w Lublinie oraz cofnięcie tej decyzji. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie mecenasa Janigi sprawia, że zapewnia wysoką jakość usług, bazując na pogłębionej wiedzy prawniczej popartej długotrwałą praktyką. Podejmuje się on reprezentowania klientów nie tylko w sądach w Lublinie i okolicach, ale oferuje również stawiennictwo na rozprawach w innych miejscowościach w całym kraju. Wyróżnia go duże zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, a także pełne zrozumienie okazywane osobom zwracających się do niego o pomoc. Klienci kancelarii adwokata Mariusza Janigi mają pewność, że ich sprawę poprowadzi nienagannie przygotowany i empatyczny prawnik.

Kiedy odwołanie darowizny jest możliwe?

Darowizna mieszkania w Lublinie lub innej miejscowości jest doniosłym wydarzeniem ze względu na wartość przekazywanego dobra przez darczyńcę. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, w których z różnych przyczyn decyduje się on na cofnięcie darowizny nieruchomości. W zależności od tego, czy doszło do wykonania tej operacji, istnieją odmienne modele działania mogącego prowadzić do jej odwołania.

Cofnięcie niewykonanej darowizny nieruchomości

Jedną z możliwości jest stan, w którym darowizna mieszkania lub innej nieruchomości nie została jeszcze wykonana. Aby darczyńca mógł ją cofnąć, musi zajść jedna z następujących przesłanek:

  • wykonanie darowizny wiąże się ze znaczącym uszczerbkiem dla darczyńcy mogącym wpłynąć w znaczny sposób na jego zdolność do utrzymania się i spełniania uzasadnionych potrzeb,
  • wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla ciążących na darczyńcy ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Darczyńca chcący cofnąć darowiznę będzie musiał udowodnić, że w okresie między zawarciem umowy o darowiznę a jej wykonaniem w jego życiu doszło do niekorzystnych zmian takich jak m.in. ciężka choroba lub utrata pracy, które mogą prowadzić do spełnienia się jednej z wyżej wskazanych przesłanek.

Odwołanie wykonanej darowizny nieruchomości

Trudniejszymi przypadkami są sprawy o odwołanie wykonanej darowizny. Kluczową przesłanką, która musi zaistnieć, aby cofnięcie zrealizowanej darowizny nieruchomości było możliwe, jest wystąpienie rażącej niewdzięczności obdarowanego. Należy w tym momencie podkreślić, że nie każde, nawet wysoce negatywne, zachowanie może być uznane za rażącą niewdzięczność.

Jakie postępowanie kwalifikuje się w takim razie jako przejaw tego rodzaju postawy? Może być ono zarówno czynnym działaniem, jak i zaniechaniem. Wśród przykładów tego typu zachowań można wyróżnić m.in.:

  • zdradę małżeńską,
  • utrudnianie codziennego funkcjonowania darczyńcy,
  • zerwania relacji rodzinnych,
  • odmówienie pomocy w chorobie.

Aby była mowa o rażącej niewdzięczności, jej okoliczności muszą mieć charakter obiektywny, co oznacza, że samo przekonanie darczyńcy o doznanej krzywdzie nie jest wystarczającym powodem do cofnięcia darowizny nieruchomości.

W przypadku tego typu spraw kluczową rolę odgrywa również okres, w jakim można ubiegać się o cofnięcie darowizny nieruchomości. Odwołanie darowizny jest osiągalne wyłącznie w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Kiedy rozważane są natomiast zdarzenia ciągłe, terminem jest rok od ustania rażącej niewdzięczności. Warto również podkreślić, że cofnięcie darowizny jest niemożliwe, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu.

Fachowa pomoc prawna w sprawach o cofnięcie darowizny nieruchomości w Lublinie

Kancelaria adwokacka z Lublina prowadzona przez Mariusza Janigę oferuje profesjonalne prowadzenie sprawy o odwołanie darowizny w Lublinie i okolicach. Nasze usługi to gwarancja poprawności wszelkich dokumentów, dopilnowania wymaganych terminów oraz odpowiedniej reprezentacji przed sądem. Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska