Władza rodzicielska – Adwokat, Lublin

Adwokat Mariusz Janiga oferuje profesjonalną obsługę spraw, których przedmiotem jest władza rodzicielska. Świadczy swoje usługi głównie w Lublinie oraz okolicznych miejscowościach, ale gwarantuje klientom stawiennictwo również na rozprawach sądowych odbywających się w innych miastach Polski. Ponad dwudziestoletni staż pracy i wiele godzin poświęconych sprawom związanym z wykonywaniem władzy rodzicielskiej sprawiają, że klienci mogą liczyć na najwyższej jakości pomoc prawną. Jako że prawo rodzinne jest dziedziną, która wymaga od prawnika zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich, adwokat z Lublina Mariusz Janiga wykazuje się nie tylko znakomitym przygotowaniem merytorycznym, ale również indywidualnym podejściem oraz dużym zrozumieniem. Mecenas prowadzi różne sprawy, których temat stanowi władza rodzicielska, w tym sprawy o jej ograniczenie lub pozbawienie.

Czym różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej od jej pozbawienia?

Ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej różnią się między sobą skutkami, jakie za sobą niosą. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej stosuje się w przypadku, kiedy sąd ma wątpliwości co do standardów sprawowania opieki nad dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest znacznie bardziej dotkliwym narzędziem, po które sięga się, kiedy inne zastosowane wcześniej środki nie przyniosły rezultatu w postaci poprawy jakości opieki nad dzieckiem oraz zachowania rodzica bądź rodziców w stosunku do małoletniego.

Co należy wiedzieć o ograniczeniu władzy rodzicielskiej?

Osoby, którym może być ograniczona władza rodzicielska w Lublinie lub dążą do ograniczenia władzy innej osoby, powinny posiadać przynajmniej kilka podstawowych informacji na temat tej instytucji. Aby mogła ona dojść do skutku, muszą być spełnione konkretne przesłanki, w tym m.in. obu rodzicom musi przysługiwać władza rodzicielska oraz muszą oni żyć osobno – być po rozwodzie lub w skrajnych przypadkach separacji. Fundamentalny wpływ na decyzję sądu ma dobro dziecko, które stanowi główną przesłankę ograniczenia władzy rodzicielskiej. W trakcie sprawy związanej z wykonywaniem władzy rodzicielskiej sąd podejmuje się m.in.:

  • oceny relacji każdego z rodziców z dzieckiem,
  • identyfikacji czynności rodzica, które mogą szkodzić małoletniemu,
  • określenia predyspozycji wychowawczych każdego z rodziców oraz tego, który z nich będzie mógł zapewnić dziecku lepsze warunki do rozwoju, biorąc pod uwagę jego wiek.

Ograniczona władza rodzicielska wiąże się również z ustaleniem przez sąd pewnego przedziału czynności oraz sposobu ich wykonywania. Sąd może również wyznaczyć zakres czynności, w którym rodzice są zobowiązani do podejmowania wspólnych decyzji. Należy zaznaczyć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać zniesione i nie jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do kontaktów z dzieckiem. W przypadku, gdy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie przynosi oczekiwanych skutków, orzeczone może zostać pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jest ono możliwe ze względu na inne przesłanki, m.in.:

  • rażące nadużywanie lub zaniedbywanie obowiązków rodzica wobec dziecka wskutek np. pijaństwa bądź skłonności przestępczych,
  • długotrwałą karę pozbawienia wolności,
  • trwały wyjazd rodzica za granicę.

Co istotne, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty prawa do alimentów, dziedziczenia czy osobistej styczności i widzenia się z dzieckiem.

Prowadzenie spraw, których przedmiotem jest władza rodzicielska, wymaga dużego doświadczenia i wiedzy, jak postępować w danej sytuacji. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga to doskonały wybór, kiedy gra toczy się o tak dużą stawkę jak ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Mecenas Janiga stanowi gwarancję kompetentnej obsługi prawnej spraw dotyczących władzy rodzicielskiej w Lublinie oraz innych miastach. Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska