Podział majątku – Adwokat, Lublin

Jednym z istotnych aspektów związanych ze sprawami rozwodowymi jest podział majątku dorobkowego małżonków. Nierzadko strony domagają się nierównego rozdzielenia zgromadzonych dóbr, wnosząc, że w większym stopniu przyczyniły się do ich zdobycia. Podział majątku jest trudnym zagadnieniem – aby zrealizować swoje cele z nim związane, warto zapewnić sobie pomoc doświadczonego specjalisty, jakim jest adwokat z Lublina Mariusz Janiga. Jego ponad dwudziestoletni staż pracy i pogłębiona wiedza z tego zakresu stanowią nieocenioną pomoc i szansę na korzystny podział majątku po rozwodzie.

Doradztwo prawne kompetentnego adwokata z Lublina

Prawo rodzinne to specjalizacja wymagająca od mecenasa dużej delikatności i empatii. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga indywidualnie i wyrozumiale podchodzi do każdego klienta, dzięki czemu podział majątku i formalności z nim związane stają się mniej przerażające. To istotne również z tego powodu, że żądanie ustalenia nierównego podziału majątku nie przedawnia się, a uprawomocnienie się orzeczenia o podziale majątku sprawia, iż nie można zgłosić przedmiotowego roszczenia.

Kiedy dochodzi do nierównego podziału majątku małżonków?

Co do zasady Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy domniemuje równość udziału małżonków w majątku dorobkowym. Aby podział majątku przebiegł inaczej, muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Jedną z nich jest sytuacja, w której mąż lub żona uporczywie i rażąco nie przyczyniali się do powstania wspólnego mienia, mimo posiadanych sił lub możliwości. Nie oznacza to jednak, że małżonek zarabiający więcej, ma lepszą pozycję – ocenie przyczynienia się do powstania majątku wspólnego podlega również m.in. trud włożony w wychowanie dzieci i zajmowanie się domem

Innym aspektem, który rozważa sąd przy podziale majątku, jest to, czy zaistniały ważne powody usprawiedliwiające nierówny podział majątku. Należą do nich zwykle okoliczności sprawiające, że przyznanie równych udziałów w majątku byłoby nieetyczne. Najczęściej obejmują one:

  • trwonienie majątku związane z nałogami (alkoholizm, narkomania, hazard),
  • przewlekłą bierność zawodową,
  • rażącą rozrzutność,
  • długoletnią separację.

Ostateczna interpretacja należy w tym przypadku do sądu, który na podstawie materiału dowodowego podejmuje decyzję.

Ciężar dowodu spoczywa na wnoszącym o nierówny podział majątku

Małżonka decydującego się na wniesienie do sądu o nierówny podział majątku wspólnego powinien wspierać doświadczony adwokat z Lublina. Sprawy o podział majątku obarczają wnoszącego ciężarem udowodnienia przesłanek, które umożliwiają nierówny podział majątku. Nie jest to łatwe zadanie i lepiej nie podejmować się go bez pomocy wykwalifikowanego prawnika takiego jak Mariusz Janiga. Dzięki skrupulatnemu przygotowaniu formalności i dowodów klient ma większą szansę na usłyszenie oczekiwanego wyroku. Zapraszam do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska