Kontakty z dzieckiem – co musisz o nich wiedzieć?

Należy pamiętać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do sprawowania kontaktów z dzieckiem sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach sądowych o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem. Wskazać należy, że w wielu przypadkach możliwe jest uniknięcie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oszczędzając czas i pieniądze. Adwokat Mariusz Janiga w swoim dorobku zawodowym notuje szereg spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem poprzez mediację. Pamiętać należy, że dziecko nie może być pośrednikiem rodziców. W przypadku braku samodzielnego porozumienia między rodzicami warto sprawę powierzyć specjaliście, który pomoże dobrać odpowiednie środki prawne oraz będzie reprezentować nasze interesy.

Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

– zakazać spotykania się z dzieckiem;

– zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

– zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

– ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

– zakazać porozumiewania się na odległość.

W szczególnych przypadkach jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Należy pamiętać, że dotychczasowe ustalenia w sprawie kontaktów (nawet te prawomocne) można zmienić, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Adwokat Mariusz Janiga od ponad 25 – lat reprezentuje Klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Posiadane doświadczenie pozwala mu z rozwagą prowadzić również te „najtrudniejsze” sprawy, w których konflikt panujący między rodzicami bezpośrednio przekłada się na brak możliwości dojścia stron do porozumienia. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska