Jak uniknąć długów spadkowych

Jak uniknąć długów spadkowych?

Wskazać, że spadkobierca powołany do spadku, czy z ustawy czy z testamentu może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Kancelaria adwokacka w Lublinie zaleca odrzucenie spadku w sytuacji, gdy wysokość długów spadkowych przekracza wartość szacowanego majątku spadkodawcy co powoduje, że osoba, która odrzuciła spadek jest traktowana jak osoba, która nie dożyłaby postępowania spadkowego, a w związku z tym zostaje pominięta przy spadkobraniu i nie dziedziczy m.in. długów spadkowych.

Odrzucenie spadku polega na złożeniu oświadczenia przed Sądem lub notariuszem, konsulem (wówczas konieczne jest przesłanie oświadczenia do właściwego Sądu). Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy – liczonych od dnia, w którym dany spadkobierca dowiedział się o podstawie dziedziczenia. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Należy również dodać, że prawo spadkowe od ubiegłego roku otoczyło większą ochroną osoby dziedziczące długi, ponieważ zgodnie z aktualnym stanem prawnym długi dziedziczymy tylko do wysokości wartości spadku (to jest właśnie dobrodziejstwo inwentarza). Nowe prawo dotyczy dziedziczenia po osobach, które zmarły od 17 sierpnia 2015 r. W przypadku osób, które zmarły przed tym terminem obowiązują stare zasady czyli odpowiadamy za długi spadkowe całym swoim majątkiem jeśli nie odrzuciliśmy spadku.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska