Separacja a rozwód

Osoby, które przeżywają poważny kryzys w małżeństwie mogą zadawać sobie pytanie: jaka jest różnica między separacją a rozwodem? Na co się zdecydować? Separacja i rozwód mają zupełnie inne skutki, dlatego przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się o nich więcej.

Separacja a rozwód — różnice

Sąd orzeka o rozwodzie, jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Słowo „trwałego” ma tu kluczowe znaczenie, bo do orzeczenia separacji wystarczy zupełny rozkład pożycia. Jest to więc główna różnica między rozwodem a separacją. Jak to się ma do rzeczywistości?

Zupełny rozkład pożycia oznacza ustanie zarówno więzi uczuciowych, fizycznych, jak i gospodarczych pomiędzy mężem i żoną. W przypadku małżonków, którzy już nie darzą się uczuciem, ale mieszkają pod jednym adresem, wspólnie prowadząc dom i wychowując dzieci, nie można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia. Jeśli jednak osoby te nie utrzymują ze sobą kontaktów, mieszkają osobno, nie mają wspólnych spraw, a wszystko wskazuje na to, że już do siebie nie wrócą, można mówić o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia. Jest to podstawą do rozwodu.

Separacja może być rozwiązaniem w sytuacji, gdy doszło do zupełnego ustania więzi małżeńskich, ale istnieje nadzieja na to, że uda się je odbudować. Wiele par decyduje się na separację jako rozwiązanie tymczasowe, etap przejściowy przed podjęciem kolejnych decyzji lub czas na pracę nad związkiem. Jest to też sposób na regulację wzajemnych stosunków dla małżeństw, które nie chcą brać rozwodu ze względu na swoją wiarę. Prawo katolickie dopuszcza separację, zarówno faktyczną, jak i prawną, zabrania jednak rozwodu.

Rozwód a separacja — skutki prawne obu rozwiązań

Przy podejmowaniu decyzji czy lepszy będzie rozwód, czy separacja warto rozważyć skutki prawne obu tych rozwiązań.

Separacja jest stanem odwracalnym. Związek małżeński nadal trwa, więc w czasie separacji nie można zawrzeć innego małżeństwa ani zmienić nazwiska. Małżonkowie mają obowiązek pomocy sobie nawzajem, jeśli wymaga tego sytuacja.

W przypadku rozwodu byli małżonkowie mogą rozpocząć nowy związek, zmienić nazwisko, nie muszą też sobie pomagać. Wyjątkiem jest pomoc finansowa, jeśli zostanie orzeczony obowiązek alimentacyjny. Okres płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka jest jednak ograniczony do 5 lat. W przypadku separacji nie ma takich ograniczeń i alimenty można płacić przez cały okres jej trwania.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii — niezależnie od tego, czy następuje separacja, czy rozwód, pomiędzy małżonkami ustaje wspólnota majątkowa. Oznacza to m.in. że w przypadku śmierci jednego z nich nie będą po sobie dziedziczyć.

Separacja a rozwód — różnice w przebiegu spraw

Jeśli rozważają Państwo czy lepszym rozwiązaniem będzie rozwód, czy separacja będzie lepszym rozwiązaniem, warto wziąć pod uwagę również przebieg obu tych spraw.

I o rozwód, i o separację wnioskuje się w sądzie. Jeśli jednak któryś z małżonków jest winny rozpadowi pożycia, nie będzie mógł złożyć wniosku o rozwód. O separację można zawnioskować niezależnie od winy.

Sprawy o separację trwają zwykle krócej niż sprawy rozwodowe. Sąd nie bada w ich toku stopnia rozkładu pożycia, więc uzyskanie separacji jest łatwiejsze.

Koszt wniosku o rozwód jest stały i wynosi 600 zł, niezależnie od tego, kto o niego wnosi. W przypadku separacji jest on podobny, jeśli jednak następuje na zgodny wniosek małżonków, koszt wyniesie tylko 100 zł.

Podsumowanie

Jeśli szukają Państwo wsparcia w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, adwokat Mariusz Janiga służy profesjonalną pomocą prawną. Nasza kancelaria zapewnia empatyczne podejście w tych trudnych momentach. Doradzimy czy lepszym rozwiązaniem będzie separacja, czy rozwód z alkoholikiem lub po zdradzie małżonka. Przedstawimy możliwe skutki obu rozwiązań i opracujemy najkorzystniejszą strategię w danej sytuacji.

Zapraszamy do kontaktu i po więcej informacji na stronę: adwokat Lublin.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska