Jak wziąć rozwód cywilny?

Jak wziąć rozwód cywilny?

Rozwód cywilny w Polsce można otrzymać już po pierwszej sprawie. Ale nie zawsze… Kiedy w związku są dzieci, małżonkowie nie są zgodni co do sprawowania nad nimi opieki lub rozwód ma być z orzeczeniem o winie jednej ze stron, sprawy się komplikują. W tym artykule podpowiemy, jak wziąć rozwód cywilny, niemniej warto pamiętać, że w toku procesu nie ma jednego, utartego schematu.

Jak wziąć rozwód cywilny bez orzekania o winie?

Aby wziąć rozwód cywilny bez orzekania o winie, należy przejść przez kilka etapów.

  • Złożenie wniosku o rozwód – należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Wniosek można złożyć samodzielnie lub z pomocą adwokata. Na wniosku nie muszą podpisać się obie strony. Wystarczy podpis powoda lub powódki.
  • Rozprawa rozwodowa – po złożeniu wniosku, sąd ustala termin rozprawy rozwodowej. Na rozprawie obecni są małżonkowie oraz ich adwokaci (opcjonalnie).
  • Ustalenie warunków rozwodu – na rozprawie ustalane są warunki rozwodu, takie jak podział majątku, wysokość alimentów, opieka nad dziećmi i kontakt z nimi itp. Jeżeli strony są do wszystkiego zgodne i wspólnie uznają, że chcą rozwodu bez orzekania o winie, sąd może wydać orzeczenie już na pierwszej sprawie.
  • Ogłoszenie wyroku rozwodowego – po ustaleniu warunków rozwodu, sąd wydaje wyrok rozwodowy. 

Przed wzięciem rozwodu należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się nad możliwością ratowania małżeństwa. W przypadku wystąpienia konfliktów, wątpliwości lub trudności, można skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego (wielu z takich specjalistów działa przy sądach). Rozwód po ślubie cywilnym skutkuje ustaniem małżeństwa i wspólności majątkowej. Nie ma zatem przeszkód w zawarciu kolejnego małżeństwa. 

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Otrzymanie rozwodu z orzeczeniem o winie zazwyczaj trwa znacznie dłużej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Dlatego wielu adwokatów zachęca skonfliktowane strony do znalezienia porozumienia i złożenia zgodnego wniosku. Niestety nie zawsze jest to możliwe.

Aby otrzymać rozwód z orzekaniem o winie, należy przedstawić odpowiednie dowody na to, że druga strona ponosi winę za rozpad małżeństwa. Wskazanie winy jest konieczne, ponieważ ma wpływ na wydanie wyroku rozwodowego i ustalenie warunków rozwodu, takich jak np. podział majątku czy wysokość alimentów. Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy się przygotować na następujące etapy.

  • Złożenie wniosku o rozwód – należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, w którym należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa i przedstawić dowody na winę drugiej strony.
  • Rozprawa rozwodowa – na rozprawie obecni są małżonkowie oraz adwokaci, jeśli zostali zatrudnieni. Sąd przeprowadza rozprawę, na której analizuje przedstawione dowody i ustala, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.
  • Wydanie wyroku rozwodowego – jeśli sąd stwierdzi, że jedna ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa, to wydaje wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.

W Polsce szybciej ogłaszane są rozwody bez orzekania o winie. W praktyce rozwód z orzekaniem o winie jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach, takich jak np. zdrada, przemoc czy zmaganie się z uzależnieniami.

Do jednej z często podejmowanych przez naszą kancelarię spraw zaliczany jest rozwód cywilny bez i z orzekaniem o winie. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga specjalizuje się w dziedzinie, jaką jest prawo cywilne, i oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie m.in. spraw rozwodowych oraz sporów cywilnych. Jeżeli nie wiedzą Państwo, jak wziąć rozwód cywilny szybko i możliwie bezboleśnie, zachęcamy do nawiązania kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska