Separacja a podział majątku

Kwestia finansowych rozliczeń między małżonkami najczęściej kojarzy się ze sprawami rozwodowymi. Separacja a podział majątku to mniej nośny temat, co sprawia, że wiele osób, które znalazło się w takiej sytuacji, nie wie, na co mogą liczyć. Podział majątku przy separacji jest też o tyle istotnym zagadnieniem, że czas jej trwania nie ma z góry narzuconego w przepisach ograniczenia. W dzisiejszym tekście wyjaśniamy, jak zgodnie z prawem regulowany jest temat separacji i podziału majątku.

Czym jest separacja faktyczna i separacja prawna?

Zanim przejdziemy do kwestii majątkowych, warto przypomnieć, czym różnią się separacja faktyczna oraz separacja prawna. O separacji faktycznej mówimy w sytuacji, gdy małżonkowie nie żyją ze sobą, ale nie uregulowali tego stanu w sposób formalny. Stąd też często separację faktyczną nazywa się również separacją nieformalną. Taka rozłąka małżonków nie stanowi separacji z punktu widzenia prawa, co ma później istotne znaczenie np. w kontekście podziału majątku.

Separacja prawna powstaje na mocy orzeczenia sądu. Mimo że węzeł małżeński zostaje zachowany, to w wielu kwestiach jej konsekwencje są zbliżone do rozwodu. Sąd orzekający o separacji bierze pod uwagę trzy przesłanki:

  • zupełny, ale nie trwały, rozkład pożycia – małżonkowie mają szansę jeszcze do siebie wrócić,
  • brak naruszenia zasad współżycia społecznego,
  • brak negatywnego wpływu na dobro małoletnich dzieci.

Separacja a podział majątku – co warto wiedzieć?

Kiedy wiadomo już, jaka różnica występuje między separacją nieformalną a prawną, możemy wrócić do tematu podziału majątku przy separacji. Na starcie zaznaczmy, że wyróżniamy dwa rodzaje stosunków finansowych między małżonkami. Jednym z nich jest rozdzielność majątkowa, mająca u swoich podstaw zawartą przed małżeństwem lub w jego trakcie umowę, zwaną intercyzą. W tym przypadku sąd nie orzeka o podziale majątku przy separacji, ponieważ ustalenia na ten temat są zawarte w umowie majątkowej małżonków.

Drugim sposobem na uregulowanie stosunków finansowych między małżonkami jest wspólnota majątkowa, w ramach której mąż i żona są współwłaścicielami majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. W tej sytuacji o podziale majątku orzeka sąd – może się to odbyć w ramach sprawy o separację lub na osobny wniosek jednego z małżonków.

Czy separacja faktyczna skutkuje podziałem majątku?

Wiele osób, którym brakuje czasu na uregulowanie sytuacji małżeńskiej w sądzie, zastanawia się nad tym, jak uregulowana jest kwestia: separacja nieformalna a podział majątku. Jak wcześniej wspomnieliśmy, separacja faktyczna nie jest wynikiem stosunku prawnego. Oznacza to, że małżonkowie nadal posiadają takie same obowiązki i prawa, a wspólność majątkowa nie ustaje. W kontekście tematu: separacja faktyczna a podział majątku, warto natomiast dodać, że jeżeli małżonkowie zdecydują się na rozwód, to w trakcie rozprawy mogą próbować dowodzić tego, że konkretne składniki majątku nabyli za własne środki w czasie trwania separacji nieformalnej.

Separacja prawna a podział majątku wspólnego małżonków – jakie są możliwości?

Rozważania na temat kwestii: separacja a majątek wspólny, przyjmują całkiem inny obrót, gdy bierzemy pod uwagę separację prawną. Podobnie jak w przypadku wyroku rozwodowego, wyrok orzekający o separacji sprawia, że między małżonkami ustanowiony zostaje ustrój rozdzielności majątkowej. W konsekwencji każde kolejne nabyte dobro staje się wyłączną własnością tego małżonka, który je kupił. Co istotne, nie ma możliwości zniesienia ustroju rozdzielności majątkowej w trakcie separacji.

Separacja a podział majątku wspólnego małżonków to temat, którego rozwiązanie zależy od porozumienia małżonków. Pierwszy wariant obejmuje podział majątku przy wydawaniu wyroku o separacji. Jest to możliwe, gdy:

  • nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu oraz przedłużenia procesu,
  • małżonkowie przedstawią zgodny projekt podziału majątku.

Niekiedy zdarza się jednak tak, że małżonkowie nie doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji jest ona rozstrzygana nie w trakcie rozprawy, a po wniesieniu odpowiedniego wniosku po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji.

W jaki sposób może zostać podzielony wspólny majątek?

Wyróżnia się trzy metody podziału wspólnego majątku małżeńskiego:

  • fizyczny podział rzeczy,
  • przyznanie rzeczy na wyłączność jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
  • zarządzenie sądu nakazujące sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej kwoty między małżonkami.

Warto zadać sobie pytanie, co się dzieje po separacji, w przypadku gdy małżonkowie wrócą do siebie. W takiej sytuacji powstaje między nimi ustawowy ustrój majątkowy. Małżonkowie mogą utrzymać rozdzielność majątkową ustanowioną podczas separacji, ale muszą w tym celu wnieść zgodny wniosek do sądu.

Podsumowanie

Separacja i podział majątku to temat, który bardzo interesuje wiele małżeństw pogrążonych w kryzysie. Nierzadko nie formalizują one swojej separacji, przez co wynikają nieporozumienia i brak możliwości dokonania podziału majątku wspólnego. Profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, gdy ostatecznie małżonkowie chcą uzyskać orzeczenie sądowe o separacji. W tym celu warto skorzystać z usług prawnika, którego specjalnością jest prawo rodzinne. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań separacyjnych i rozwodowych. Cechuje go nie tylko pogłębiona wiedza prawnicza oraz praktyczne umiejętności, ale także niezbędne w kontekście takich spraw empatia oraz indywidualne podejście do klienta.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska