Opieka naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna a alimenty to temat, który interesuje wiele małżeństw decydujących się na separację lub rozwód. Wynika to z faktu, że zakończenie związku małżeńskiego niesie za sobą poważne dylematy związane z dziećmi. W trakcie sprawy rozwodowej należy ustalić, jak powinny kształtować się prawa do opieki nad nimi oraz jakie będą prezentować się kwestie łożenia środków na ich utrzymanie. Jednym z możliwych rozwiązań, które może nakazać sąd, jest wychowywanie naprzemienne. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co dokładnie oznacza to pojęcie oraz jak wygląda aspekt alimentacyjny w tej sytuacji.

Czym jest opieka naprzemienna?

Zanim przejdziemy do tematu: alimenty a opieka naprzemienna, warto przypomnieć sobie, jak należy rozumieć termin opieki naprzemiennej. Oznacza on stan, w którym rodzice:

  • mają pełnię władzy rodzicielskiej,
  • sprawują naprzemiennie opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Opieka naprzemienna jest sprawowana przez rodziców w sytuacji, gdy sąd przyzna każdemu z nich prawo do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku. W ten sposób małoletni posiada dwa domy.

Piecza naprzemienna – zadanie opieki wspólnej opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Głównym celem, który przyświeca opiece naprzemiennej, jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Polega ono na zapewnieniu dziecku przez rodziców odpowiednich warunków do duchowego i fizycznego rozwoju. Jeśli weźmiemy pod uwagę więc temat piecza naprzemienna a alimenty, to zauważymy związek między jednym i drugim pojęciem. Aby zadbać o kompleksowy rozwój dziecka, niezbędne są środki finansowe przeznaczane na m.in.:

  • codzienną egzystencję,
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  • ochronę przed zagrożeniami,
  • odpowiednią edukację.

W ramach pieczy naprzemiennej należy zatroszczyć się nie tylko o aspekty materialne, ale i wychowanie dziecka, w tym przygotowanie go do dorosłego życia oraz podjęcia pracy zarobkowej.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a alimenty

Rodzice, którzy chcą po rozwodzie w równym stopniu zajmować się małoletnim, często zastanawiają się, czy przy opiece naprzemiennej zasądzane są alimenty. Jeszcze kilka lat temu wśród sędziów istniało przeświadczenie, że wyrok rozwodowy musi wiązać się z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych w przypadku ustalenia opieki naprzemiennej. Z tego powodu zwykle zasądzano od jednego z rodziców alimenty, nawet jeśli miałyby być one kwotą niewielkiej wysokości.

Obecnie mamy do czynienia ze zmianą kierunku rozstrzygnięć sądowych w temacie: naprzemienna opieka nad dzieckiem a alimenty. Sąd wydający wyrok orzekający rozwód ma obowiązek wskazać, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania dziecka. W przypadku opieki naprzemiennej sądy na ogół orzekają, że rodzice powinni ponosić koszty po połowie. Zazwyczaj nie podają one jednak konkretnych kwot, a pozostawia pole do każdorazowych, indywidualnych ustaleń między byłymi małżonkami. Dotyczy to nie tylko codziennych wydatków, ale także dodatkowych sum przeznaczanych np. na wycieczkę czy leczenie dziecka.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem a alimenty – konflikt między rodzicami

Równy podział obowiązku alimentacyjnego jest wyłącznie w momencie, gdy obie strony udzieliły pełnej zgody na takie rozwiązanie. Jeżeli między rodzicami trwa konflikt w tej materii, sąd:

  • określa precyzyjnie wysokość alimentów,
  • wskazuje, który z byłych małżonków ma je uiszczać.

Czym kieruje się sąd przy podejmowaniu tej decyzji? Pod uwagę brane są takie aspekty jak zarobki obu rodziców, a także czas, który poświęcają na wychowywanie dziecka.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a alimenty – co w przypadku dysproporcji między zarobkami?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zgodni są co do ustanowienia opieki naprzemiennej, ale występuje między nimi duża różnica zarobków. Jak w takiej sytuacji jest regulowana kwestia: wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie a alimenty? Zarządzane są wyższe alimenty na rzecz rodzica, który ma dużo gorszą sytuację finansową. Wynika to z faktu, że dzieci posiadające dwa domy powinny żyć na podobnej stopie w każdym z nich i nie obniżać standardu swojego życia ze względu na rozwód rodziców.

Podsumowanie

Alimenty przy opiece naprzemiennej są zagadnieniem, które w okresie rozwodowym bardzo interesuje wielu rodziców. Jedno z często zadawanych przez nich pytań dotyczy tego, czy przy opiece naprzemiennej są alimenty. Odpowiedź na nie jest twierdząca, a dokładne ustalenia związane z podziałem obowiązku alimentacyjnego zależą m.in. od porozumienia rodziców oraz sytuacji majątkowej każdego z nich.

Prawo rodzinne to skomplikowana materia, a sprawy z nim związane obarczone są dużym obciążeniem emocjonalnym zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Aby bezpiecznie przejść przez sprawę rozwodową i osiągnąć założony cel, niezbędne jest wsparcie wykwalifikowanego prawnika. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga to ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Dzięki swojemu nienagannemu przygotowaniu merytorycznemu, praktycznym umiejętnościom i dużej empatii skutecznie pomaga klientom w postępowaniach związanych z opieką naprzemienną nad dzieckiem oraz alimentami.

Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska