Opieka naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna a alimenty to temat, który interesuje wiele małżeństw decydujących się na separację lub rozwód. Wynika to z faktu, że zakończenie związku małżeńskiego niesie za sobą poważne dylematy związane z dziećmi. W trakcie sprawy rozwodowej należy ustalić, jak powinny kształtować się prawa do opieki nad nimi oraz jakie będą prezentować się kwestie łożenia środków na ich utrzymanie. Jednym z możliwych rozwiązań, które może nakazać sąd, jest wychowywanie naprzemienne. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co dokładnie oznacza to pojęcie oraz jak wygląda aspekt alimentacyjny w tej sytuacji.

Czym jest opieka naprzemienna?

Zanim przejdziemy do tematu: alimenty a opieka naprzemienna, warto przypomnieć sobie, jak należy rozumieć termin opieki naprzemiennej. Oznacza on stan, w którym rodzice:

  • mają pełnię władzy rodzicielskiej,
  • sprawują naprzemiennie opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Opieka naprzemienna jest sprawowana przez rodziców w sytuacji, gdy sąd przyzna każdemu z nich prawo do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku. W ten sposób małoletni posiada dwa domy.

Piecza naprzemienna – zadanie opieki wspólnej opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Głównym celem, który przyświeca opiece naprzemiennej, jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Polega ono na zapewnieniu dziecku przez rodziców odpowiednich warunków do duchowego i fizycznego rozwoju. Jeśli weźmiemy pod uwagę więc temat piecza naprzemienna a alimenty, to zauważymy związek między jednym i drugim pojęciem. Aby zadbać o kompleksowy rozwój dziecka, niezbędne są środki finansowe przeznaczane na m.in.:

  • codzienną egzystencję,
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
  • ochronę przed zagrożeniami,
  • odpowiednią edukację.

W ramach pieczy naprzemiennej należy zatroszczyć się nie tylko o aspekty materialne, ale i wychowanie dziecka, w tym przygotowanie go do dorosłego życia oraz podjęcia pracy zarobkowej.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a alimenty

Rodzice, którzy chcą po rozwodzie w równym stopniu zajmować się małoletnim, często zastanawiają się, czy przy opiece naprzemiennej zasądzane są alimenty. Jeszcze kilka lat temu wśród sędziów istniało przeświadczenie, że wyrok rozwodowy musi wiązać się z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych w przypadku ustalenia opieki naprzemiennej. Z tego powodu zwykle zasądzano od jednego z rodziców alimenty, nawet jeśli miałyby być one kwotą niewielkiej wysokości.

Obecnie mamy do czynienia ze zmianą kierunku rozstrzygnięć sądowych w temacie: naprzemienna opieka nad dzieckiem a alimenty. Sąd wydający wyrok orzekający rozwód ma obowiązek wskazać, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania dziecka. W przypadku opieki naprzemiennej sądy na ogół orzekają, że rodzice powinni ponosić koszty po połowie. Zazwyczaj nie podają one jednak konkretnych kwot, a pozostawia pole do każdorazowych, indywidualnych ustaleń między byłymi małżonkami. Dotyczy to nie tylko codziennych wydatków, ale także dodatkowych sum przeznaczanych np. na wycieczkę czy leczenie dziecka.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem a alimenty – konflikt między rodzicami

Równy podział obowiązku alimentacyjnego jest wyłącznie w momencie, gdy obie strony udzieliły pełnej zgody na takie rozwiązanie. Jeżeli między rodzicami trwa konflikt w tej materii, sąd:

  • określa precyzyjnie wysokość alimentów,
  • wskazuje, który z byłych małżonków ma je uiszczać.

Czym kieruje się sąd przy podejmowaniu tej decyzji? Pod uwagę brane są takie aspekty jak zarobki obu rodziców, a także czas, który poświęcają na wychowywanie dziecka.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a alimenty – co w przypadku dysproporcji między zarobkami?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zgodni są co do ustanowienia opieki naprzemiennej, ale występuje między nimi duża różnica zarobków. Jak w takiej sytuacji jest regulowana kwestia: wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie a alimenty? Zarządzane są wyższe alimenty na rzecz rodzica, który ma dużo gorszą sytuację finansową. Wynika to z faktu, że dzieci posiadające dwa domy powinny żyć na podobnej stopie w każdym z nich i nie obniżać standardu swojego życia ze względu na rozwód rodziców.

Podsumowanie

Alimenty przy opiece naprzemiennej są zagadnieniem, które w okresie rozwodowym bardzo interesuje wielu rodziców. Jedno z często zadawanych przez nich pytań dotyczy tego, czy przy opiece naprzemiennej są alimenty. Odpowiedź na nie jest twierdząca, a dokładne ustalenia związane z podziałem obowiązku alimentacyjnego zależą m.in. od porozumienia rodziców oraz sytuacji majątkowej każdego z nich.

Prawo rodzinne to skomplikowana materia, a sprawy z nim związane obarczone są dużym obciążeniem emocjonalnym zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Aby bezpiecznie przejść przez sprawę rozwodową i osiągnąć założony cel, niezbędne jest wsparcie wykwalifikowanego prawnika. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga to ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Dzięki swojemu nienagannemu przygotowaniu merytorycznemu, praktycznym umiejętnościom i dużej empatii skutecznie pomaga klientom w postępowaniach związanych z opieką naprzemienną nad dzieckiem oraz alimentami.

Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska