Rozwód a podział majątku

Rozwód małżonków między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności majątkowej nie oznacza jednak, że wspólny majątek małżonków przestaje istnieć. Należy on nadal do obojga małżonków, zmienia się jednakże jego charakter. Każdy z tych majątków obejmuje dotychczasowy majątek odrębny małżonka oraz udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Majątek objęty wspólnością po rozwodzie przestaje być współwłasnością łączną i staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. Oznacza to, że małżonek może już rozporządzać procentowym udziałem w przedmiotach tego majątku. Aby jednak można było swobodnie rozporządzać konkretnymi przedmiotami majątku, musi on zostać podzielony.

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny dobrowolnie albo złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego lub do sądu, który będzie orzekał o rozwodzie. Pomóc może Kancelaria prawna. Warto zaznaczyć, że podział może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony do jego części. Szczególnie skomplikowany w praktyce może okazać się podział przedsiębiorstwa, które wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków.

Sąd dokonujący podziału może podzielić majątek na dwie równe części, może dokonać w podziału majątku na części nierówne. Może też ustalić jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i jakie z niego wyszły, podlegają one bowiem zwrotowi.

Zasada równych udziałów w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na to, który z małżonków jest winny rozwodu. Według Sądu Najwyższego (postanowienie z 27 czerwca 2003 r., w sprawie o sygn. akt CKN 278/01, publ. OSNC 2004 r. nr 9, poz. 146) sąd może dokonać nierównego podziału tylko całego majątku wspólnego, natomiast nie może ustalić nierównych udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska