Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Nieruchomości w Polsce często mają po kilku właścicieli, czy to na skutek dziedziczenia przez członków rodziny, czy w wyniku rozwodu. Jak znieść współwłasność, która powstała w taki sposób? Jest to możliwe przez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub na drodze sądowej. W takiej sytuacji może pomóc doświadczony adwokat od nieruchomości.

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Aby móc znieść współwłasność na drodze umowy jest potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Muszą się porozumieć nie tylko co do zniesienia, ale też jego sposobu. Dostępne są trzy warianty:

  • podział wspólnej nieruchomości,
  • sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych w ten sposób środków zgodnie z posiadanymi udziałami,
  • przyznanie nieruchomości na własność jednemu ze współwłaścicieli, który będzie musiał spłacić pozostałych.

Jak znieść współwłasność nieruchomości przez jej podział

Opisany w art. 211 kodeksu cywilnego fizyczny podział nieruchomości prowadzi do wyznaczenia w domu dwóch lub więcej odrębnych mieszkań. Jest to również sposób na to, jak znieść współwłasność działki, pod warunkiem że jej wielkość pozwala wytyczyć z niej dwie lub kilka mniejszych działek.

Niestety ten sposób podziału nie zawsze da się zrealizować. Bywa, że jest on sprzeczny z przepisami innych ustaw lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości, np. mieszkanie jest za małe, by wyznaczyć z niego więcej lokali.

Jak znieść współwłasność przez sprzedaż nieruchomości i podział środków

Ten sposób podziału znajduje zastosowanie, gdy nieruchomości nie daje się podzielić, a współwłaściciele nie znajdują wspólnego stanowiska. W takim wypadku przeprowadza się postępowanie sądowe z udziałem biegłego, który wycenia nieruchomość. Następnie sprzedaje się ją na licytacji przez komornika, który odlicza od kwoty sprzedaży swoje wynagrodzenie. Jest to więc najmniej opłacalny sposób na to, jak znieść współwłasność mieszkania lub działki rolnej.

Zniesienie współwłasności przez przyznanie nieruchomości jednemu z właścicieli i spłatę

Ta metoda zakłada przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli. Ma on wtedy obowiązek spłaty odpowiednich części na rzecz pozostałych osób. Ten proces można uregulować umową zawartą między współwłaścicielami albo ugodą sądową. Sąd zazwyczaj orzeka, że spłata musi nastąpić w ciągu roku, dwóch lub trzech lat.

Jeśli nie ma zgody co do tego, który ze współwłaścicieli ma przejąć nieruchomość, decyzję również podejmie sąd. Czynnikami, które na nią wpływają są m.in.: wartość nakładów dokonanych na nieruchomość, stopień związania z nią, a także sytuacja majątkowa czy fakt posiadania innych nieruchomości.

Podsumowanie

Jak widać, postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości może mieć bardzo złożony przebieg. Tym bardziej ważne wydaje się w takiej sytuacji skorzystanie z pomocy prawnej. Mariusz Janiga to adwokat, który posiada doświadczenie w sprawach związanych ze współwłasnością i służy zaangażowaniem na każdym etapie sprawy.

Zapraszamy do skorzystania z usług jego kancelarii: adwokat Lublin.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska