Kiedy sąd może rozwiązać małżeństwo?

Kiedy sąd może rozwiązać małżeństwo?

Rozwiązanie małżeństwa jest możliwe wtedy, kiedy sąd orzeknie rozwód. Przesłanki do rozwodu to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ma on wymiar społeczny, finansowy i fizyczny. Kiedy sąd rozwiąże małżeństwo, ustaje wspólnota finansowa, a jeżeli w małżeństwie były dzieci – następuje uregulowanie wzajemnych kontaktów i ustalenie alimentów. Często zdarza się jednak, że kontakty z dzieckiem zabezpieczane są jeszcze przed zamknięciem rozwodu.

Wyjaśnimy, kiedy sąd może orzec rozwód i co zrobić w sytuacji, kiedy sąd nie orzeknie rozwodu, ale małżonkowie (lub tylko jedna ze stron) nadal do niego dążą.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Kiedy sąd może orzec rozwód? Jest to możliwe pod warunkiem stwierdzenia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Oznacza to oddzielne finanse, ale też rozpad więzi fizycznej. Przesłanki, które dokładnie określają taką sytuację, wymienione są w art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kolejną sytuacją, w której sąd może orzec rozwód, jest zgodne złożenie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie.

Kiedy sąd orzeknie rozwód, małżonkowie nie mają już wobec siebie żadnych obowiązków (z wyłączeniem alimentacyjnych) i pod względem prawnym, mogą zawrzeć drugie małżeństwo.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? 

Wracając do wspomnianego art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli jest szansa na poprawę relacji między małżonkami (np. widzi je druga strona), a między nimi nie nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia. Chociaż orzecznictwo w tej kwestii może być subiektywne, istnieje możliwość, że sąd nie orzeknie rozwodu i skieruje parę np. na mediacje.

Jeżeli jednej ze stron bardzo zależy na uzyskaniu rozwodu, musi przygotować się na zebranie dowodów potwierdzających trwały i zupełny rozkładu pożycia, co np. w przypadku udowodnienia zerwania więzi fizycznej może być niezwykle trudne. Zdarza się również, że w trakcie przebiegu procesu, małżonkowie dogadują się i wycofują z decyzji o rozstaniu. W takiej sytuacji sąd nie orzeknie rozwodu.

Kiedy sąd rozwiąże małżeństwo? Jeżeli stoją właśnie Państwo przed trudną decyzją o rozwodzie, nieocenione będzie wsparcie doświadczonego specjalisty. Adwokat Lublin – Mariusz Janiga może poszczycić się ponad 20-letnim branżowym doświadczeniem w wielu dziedzinach prawa. Do jego specjalizacji zaliczane są zarówno sprawy rozwodowe, jak i inne sytuacje z kategorii prawo rodzinne. Zachęcamy do konsultacji!

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska