Jazda samochodem bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień skutkować może odpowiedzialnością karną kierującego. W zależności od wagi tego naruszenia a także powodów cofnięcia lub braku posiadanych uprawnień, następstwem tych działań może być mandat lub nawet kara pozbawienia wolności.

Kierowca ma uprawnienia, ale nie posiadał ich do okazania podczas kontroli

W przypadku gdy posiadamy wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem, ale z różnych przyczyn nie posiadamy przy sobie dokumentów wymaganych podczas kierowania autem – kierowca podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Kierowca kierował samochodem nie mając uprawnień

Zdarzają się sytuacje kiedy kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, ponieważ nigdy nie uzyskał prawa jazdy – kierowca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Dodatkowo obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowca kierował samochodem pomimo cofnięcia uprawnień

Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 3 lit.5 ora art.104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w sytuacji, gdy kierowca był pozbawiony prawa jazdy przez co najmniej rok (w związku z decyzją starosty o cofnięciu uprawnień wynikających np. z orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów), jest on obowiązany do ponownego uzyskania uprawnień poprzez przystąpienie do egzaminu państwowego. Dopóki kierowca nie potwierdzi swoich umiejętności na egzaminie, jazda samochodem pomimo cofnięcia mu uprawnień jest zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2 (art.180a Kodeksu karnego).

Kierowano w okresie obowiązywania orzeczonego wobec kierowcy przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres od 1 roku do lat 15 w szczególnych przypadkach (np. ucieczka z miejsca wypadku, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków). Niezastosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów pociąga za sobą najsurowsze skutki – kierowca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska