Czy założenie nadajnika GPS jest legalne?

Czy założenie nadajnika GPS przez detektywa jest legalne?

Zgodnie z prawem, mianem detektywa w Polsce może określać się jedynie osoby, które posiadają ważną licencję detektywistyczną. Uzyskanie licencji uzależnione jest od dopełnienia szeregu formalności i odbyciu certyfikowanych szkoleń. Zakres działalności detektywów reguluje ustawa o usługach detektywistycznych.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega również osoba, która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Tutaj najczęstszym działaniem na szkodę jest użycie nadajnika GPS, czy fotografie szpiegowskie.

Uzyskane informacje muszą nastąpić bez uprawnienia, czyli nielegalnie. Powyższej sytuacji nie obejmują przypadki, gdy informacje uzyskane zostały na podstawie przepisów prawa pozwalających na stosowanie urządzeń podsłuchowych i innych urządzeń przeznaczonych do pozyskiwania informacji np. przewidzianych w ustawie o Policji, ustawie o ABW czy Agencji Wywiadu.

Zawód detektywa

Zawód detektywa powszechnie kojarzony jest z podejmowaniem ryzykownych działań, ale w granicach prawa. Uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie pozyskiwanych danych mogą odbywać się jedynie w formach, które są niezastrzeżone dla innych organów i innych instytucji państwowych.

Założenie nadajnika GPS przez agencję detektywistyczną jest działaniem nielegalnym i niedopuszczalnym w ramach ustawowego uregulowania działalności detektywistycznej. Przepis art. 7 ustawy o usługach detektywistycznych pozwala agencjom detektywistycznym wykonywać czynności operacyjne niezastrzeżone dla innych organów Państwa, natomiast art. 19 ustawy o Policji stanowi, że uzyskiwanie tego typu danych jak z nadajników GPS należy do kompetencji policji.  Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga posiada wieloletnie doświadczenie prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Jako adwokat Lublin oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora jak i w sądzie I i II instancji oraz na etapie postępowania wykonawczego, a także w złożeniu nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska