Odwołanie od wypowiedzenia warunków zatrudnienia

Wypowiedzenie warunków zatrudnienia, określane zamiennie jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy lub wypowiedzenie zmieniające, uregulowane jest w Kodeksie pracy w art. 42 § 1 – 4 i dokonane może być wyłącznie przez pracodawcę.

Czym jest wypowiedzenie warunków zatrudnienia?

Jest to jednostronne oświadczenie pracodawcy, którego bezpośrednim (oficjalnym) celem jest przekształcenie stosunku pracy mogące polegać na zmianie warunków pracy i płacy.

Co stanie się jeśli przyjmę nowe warunki zatrudnienia?

W przypadku kiedy pracownik przyjmie zaproponowane warunki pracy i płacy, to po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy będzie kontynuowany na nowych warunkach.

Co jeśli nie zgodzę się na proponowane nowe warunki pracy i płacy?

Jeżeli pracownik nie zgodzi się na zmienione warunki pracy i płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Kiedy wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest nieważne?

Konieczne jest, aby w treści wypowiedzenia zmieniającego sformułowane były jakie dotychczasowe warunki ulegają zmianie i w jakim zakresie oraz zaprezentowanie nowych warunków, które stanowić będą podstawę treści stosunku pracy w miejscu wypowiedzianych. Dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego bez zaproponowania nowych warunków pracy i płacy, nie wywiera żadnych skutków prawnych. Dodatkowo zmianie mogą podlegać warunki pracy i warunki płacy lub tylko jedne z nich. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie ograniczeń zakresu zmian warunków w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Co powinno zawierać wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane z chwilą złożenia pracownikowi na piśmie propozycji nowych warunków i dopiero od tej chwili biegnie okres wypowiedzenia (art. 42 § 2 k.p.). Koniecznym elementem jest również zawarcie w piśmie pouczenia pracownika, że ewentualne oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków powinien on złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia i że brak takiego oświadczenia traktować się będzie jako jego zgodę na nowe warunki. W przypadku gdy pracodawca nie zamieści takiego pouczenia, pracownik ma prawo złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia (art. 42 §3 k.p.).

Niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia proponowanych warunków zatrudnienia masz prawo odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Możliwe jest żądanie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Adwokat Mariusz Janiga posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów na linii pracownik – pracodawca. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga od ponad 25 – lat reprezentuje strony pracownicze jak i pracodawcze, co daje mu niezwykle przydatną umiejętność spojrzenia na sprawę z dwóch różnych perspektyw i przekłada się to bezpośrednio na wypracowanie zadowalającego dla Klienta rozwiązania.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska