Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Prawnik prawa pracy wytłumaczy, że porozumienie stron oznacza zgodę pracownika i pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy w uzgodnionym terminie. Do rozwiązania umowy w tym trybie nie dojdzie zatem, gdy brak będzie zgody po którejkolwiek ze stron. Oznacza to, że pracodawca nie musi zgodzić się na propozycję pracownika w kwestii szybszego rozwiązania umowy o pracę, a pracownik nie może uznać jego odmowy za naruszenie praw pracowniczych.

Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia w zaproponowanym przez pracownika terminie, pracownikowi pozostaje rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia pod warunkiem jednak, iż nadal będzie zainteresowany odejściem z firmy, np. oferta nowej pracy nie straci na aktualności do czasu upływu okresu wypowiedzenia.

Oczywiście odmowa pracodawcy na rozwiązanie umowy w uzgodnionym terminie nie przeszkadza, aby pracownik szukał porozumienia w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia. Może się bowiem zdarzyć, że pracodawca ze względu na potrzeby firmy nie przyjął oferty pracownika w kwestii ustania zatrudnienia w zaproponowanym terminie, ale wyrazi zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, np. z trzymiesięcznego na miesięczny.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska