Konkubinat a alimenty

Konkubinat a alimenty

Wiele osób stawia sobie pytanie: konkubinat a alimenty czy można się o nie ubiegać bez ślubu? Konkubinat to nieformalny związek dwóch osób, które łączy więź fizyczna, ekonomiczna i uczuciowa, a którego zazwyczaj nie reguluje prawo (za wyjątkami postępowania karnego i pojęcia „osoby bliskiej”). Osoby, które żyją razem bez ślubu, często decydują się na dziecko, a życie pisze różne scenariusze. Czy mimo braku zawartego małżeństwa można ubiegać się o alimenty na siebie lub na dziecko?

Konkubinat a alimenty na konkubinę lub konkubina

Związek nieprzypieczętowany formalnie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Pary żyjące na tzw. kocią łapę nie mogą wspólnie adoptować dzieci, nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy, a w przypadku choroby partnera mogą nawet nie uzyskać informacji o jego stanie zdrowia (bez stosownego oświadczenia lub aktu notarialnego). A jak wyglądają alimenty w konkubinacie?

Po ustaniu konkubinatu obu stronom nie przysługuje żadne prawo do dochodzenia alimentów od byłego partnera. W wyjątkowych okolicznościach sąd może przyznać konkubentowi lub konkubinie rentę, ale wyłącznie w sytuacji stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Konkubinat a alimenty na dziecko

Prawa dziecka do alimentów w konkubinacie to jednak inna kwestia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko z nieformalnego związku, które zostało uznane przez ojca, ma takie same prawa, jak dziecko urodzone w małżeństwie. W momencie rozstania konkubenci mogą podjąć wspólną decyzję o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, mogą również określić alimenty – konkubinat nie wyklucza prawa do żądania alimentów na wspólne dziecko.

Jeżeli nie strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości alimentów na dziecko – decyzję może podjąć sąd. Z kolei jeśli któraś ze stron uchyla się przed regulowaniem zasądzonych alimentów w konkubinacie, można przekazać sprawę do egzekucji komorniczej.

Fundusz alimentacyjny a konkubinat

Według ustawy każdemu uprawnionemu do alimentów przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W każdym przypadku sprawdzany jest jednak dochód członków rodziny na osobę (istnieją limity kwotowe). Aktualnie, nie może on przekroczyć kwoty 725 złotych.

Alimenty a konkubinat – jak widać, istnieje kilka zawiłości formalnych, które mogą przysparzać rozstającej się parze trudności. W ramach usługi adwokat Lublin pomożemy określić wysokość świadczenia i złożyć wniosek o alimenty na dziecko. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa – do naszych specjalizacji zalicza się m.in. prawo rodzinne. Zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska