Jak otrzymać alimenty?

Jak otrzymać alimenty? To trudne pytanie pojawia się zazwyczaj, gdy dochodzi do rozwodu małżeństwa posiadającego małoletnie potomstwo. Występuje ono niekiedy również w innych przypadkach, kiedy to np. rodzice chcą uzyskać alimenty od swoich dorosłych dzieci. Niezależnie jednak od tego, kto stara się o alimenty, jest to zwykle stresująca sytuacja, która wymaga dokładnego przygotowania pod względem merytorycznym. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy: czym są alimenty, komu mogą one przysługiwać oraz w jaki sposób się o nie ubiegać.

Co to są alimenty?

Alimenty można zdefiniować jako regularne, obowiązkowe świadczenia, które przyjmują formę dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Odpowiednie zapewnianie środków utrzymania polega najczęściej na zaspokajaniu potrzeb obejmujących m.in. pożywienie, ubrania, leki czy mieszkanie. Jeżeli mowa natomiast o środkach wychowania, to osoba, na której ciąży ten obowiązek alimentacyjny, powinna zadbać m.in. o zdrowie osoby uprawnionej do alimentów, jej rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie właściwych warunków do zdobycia wykształcenia czy zagwarantowanie dostępu do dóbr kultury. Warto podkreślić, że zarówno środki utrzymania, jak i wychowania mają na celu zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Obowiązkiem alimentacyjnym w większości przypadków są obciążeni krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również możliwość powstania obowiązku alimentacyjnego między osobami niezwiązanymi więzami krwi. Przepisy prawa regulują także m.in.:

 • stosunki alimentacyjne między macochą lub ojczymem a pasierbem bądź pasierbicą,
 • stosunki alimentacyjne w przypadku małżonków z małżeństw rozwiedzionych oraz unieważnionych.

Kwestia tego, jak otrzymać alimenty, interesuje zarówno osoby posiadające dzieci, jak i tych, którzy potomstwa nie posiadają. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka. Gdy osobie, która nie zawiniła, pogorszyły się warunki życiowe w efekcie rozwodu, ma ona prawo domagać się alimentów od byłego współmałżonka. Jak wspomniano wcześniej, o alimenty mogą starać się również rodzice względem swoich pełnoletnich dzieci. Taka możliwość istnieje w momencie, gdy rodzic ma problemy z samodzielnym utrzymaniem się, a jego dzieci posiadają odpowiedni majątek lub zarobki, które pozwolą na regularną realizację świadczenia.

W dalszej części artykułu skupimy się na wyjaśnieniu, jak otrzymać alimenty w najczęściej występującej sytuacji – gdy chodzi o alimenty na rzecz dziecka, nad którym bezpośrednią opiekę sprawuje jeden z rodziców.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że rodzice mają obowiązek realizacji świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, z wyjątkiem sytuacji, w których dochody z majątku dziecka umożliwiają pokrycie kosztów jego utrzymania oraz wychowania. Jeśli chodzi natomiast o zakres świadczeń alimentacyjnych, to jest on uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co istotne, obowiązek alimentacyjny obowiązuje przez cały okres, w którym dziecko mimo podejmowanych starań, nie jest w stanie samo się utrzymać, a łożenie na alimenty nie jest dla zobowiązanego nadmiernym uszczerbkiem. Jaki z tego wniosek? Ukończenie 18 lat nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli rodzic ma przekonanie, że dziecko jest się już w stanie samodzielnie utrzymać, to musi złożyć do związku pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz przedstawić odpowiednie uzasadnienie swojego żądania.

Jak otrzymać alimenty na dziecko?

Odpowiedź na pytanie: jak uregulować kwestię alimentów łożonych na dziecko, może wyglądać dwojako. Pierwszym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest umowa alimentacyjna. Mimo że nie ma szczególnych wymagań co do formy takiej umowy, to zazwyczaj sporządza się ją w formie aktu notarialnego, na podstawie którego można w przyszłości prowadzić egzekucję komorniczą. W ramach takiej umowy zawiera się m.in. wysokość miesięcznej kwoty alimentów, która została ustalona na drodze porozumienia obu stron.

Bardzo często okazuje się jednak, że zachodzi konflikt co do wysokości alimentów i trzeba sięgnąć po alternatywne rozwiązanie. Jest nim wniesienie do sądu pozwu o alimenty. Taki pozew należy złożyć do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Decyzja o wyborze sądu leży po stronie powoda. Do momentu ukończenia 18 lat powód, czyli dziecko, jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego – rodzica. Warto podkreślić, że złożenie pozwu o alimenty nie jest obarczone opłatą sądową.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Jak otrzymać alimenty? Podstawą do tego jest dobrze skonstruowany pozew. Nie może w nim zabraknąć m.in.:

 • oznaczenia sądu,
 • oznaczenia stron (przy czym należy pamiętać, że powodem jest dziecko, a nie rodzic występujący w jego imieniu),
 • wartości przedmiotu sporu – w pozwie musi się znaleźć suma żądanych alimentów przedstawiona w ujęciu rocznym,
 • oznaczenie pisma,
 • treść wniosku – bardzo ważna w jej przypadku jest jednoznaczność, czyli m.in. określenie konkretnej kwoty alimentów, terminu, do kiedy mają one być opłacane czy na czyje ręce ma być uiszczana opłata,
 • faktów będących podstawą pozwu oraz dowodów na ich potwierdzenie,
 • uzasadnienia wniosku o zasądzenie alimentów, w ramach którego musi znaleźć się argumentacja dotycząca wysokości żądanych alimentów,
 • podpisu rodzica małoletniego dziecka,
 • wymienionych załączników.

Jakie dokumenty powinny zostać załączone do pozwu?

Aby pozew o alimenty został rozpatrzony, niezbędne są odpowiednie załączniki. Wśród nich koniecznie muszą się znaleźć takie dokumenty jak:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli rodzice pozostają lub pozostawali w małżeństwie; ewentualnie odpis wyroku rozwodowego bądź separacyjnego,
 • dokumenty wskazujące na sytuację materialną dziecka oraz wychowującego je rodzica,
 • dokumenty przedstawiające potrzeby dziecka oraz związane z tym wydatki,
 • odpis pozwu wraz z załącznikami.

Podsumowanie

Pytanie: jak otrzymać alimenty, spędza sen z powiek bardzo wielu osobom. Najskuteczniejszą metodą na realizację tego celu jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z tego zakresu. Adwokat z Lublina Mariusz Janiga to prawnik z ponad dwudziestoletnim stażem, którego specjalizacją jest prawo rodzinne. Posiada on nienaganną wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności, dzięki czemu współpracujący z nim klienci mają pewność, że ich sprawy prowadzone są przez wykwalifikowanego prawnika. Mecenas Janiga kieruje się w swojej pracy indywidualnym podejściem do klientów i wyróżnia się rozwiniętą empatią, która odgrywa szczególną rolę w sprawach o takim ciężarze gatunkowym jak sprawy o alimenty.

Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska