Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa: czy to możliwe?

Alimenty, choć często kojarzone z obowiązkiem wobec dzieci, mogą również odgrywać istotną rolę w trakcie trwania małżeństwa. Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o), obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonków obejmuje każdego z nich, z uwzględnieniem ich sił, możliwości zarobkowych i majątkowych. Niemniej jednak, czy możliwe jest żądanie alimentów od jednego małżonka przez drugiego jeszcze przed rozpoczęciem procesu rozwodowego? Czym są alimenty na żonę w trakcie małżeństwa? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Alimenty od męża dla żony bez rozwodu. Kiedy są przyznawane?

Wielu z nas uważa, że obowiązek alimentacyjny wobec małżonka występuje jedynie po rozwodzie. Jednakże, zgodnie z artykułem 27 k.r.o, małżonkowie są zobowiązani do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, nawet jeśli sprawa o rozwód nie jest jeszcze zainicjowana. Istnieje więc możliwość żądania alimentów od jednego małżonka przez drugiego w trakcie trwania małżeństwa. Kwestia alimenty na żonę bez rozwodu jest jak najbardziej prawdziwa.

Podstawą prawną tego obowiązku jest wspomniany artykuł 27 k.r.o., który określa, że każdy małżonek powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny według własnych sił, możliwości zarobkowych i majątkowych. Obejmuje to zarówno świadczenia pieniężne, jak i osobiste starania o utrzymanie czy wychowanie uprawnionego do alimentów.

Kodeks rodzinny i alimenty na żonę bez rozwodu

Przyczyny, dla których małżonek może żądać alimentów od drugiego, są różnorodne, lecz muszą być rzeczywiste i udokumentowane. Mogą to być przypadki choroby jednego z małżonków, ukrywania majątku, niewystarczającego wsparcia finansowego, zwiększenia się kosztów utrzymania dzieci czy też trudności w uzyskaniu dochodów niezbędnych do własnego utrzymania. Jeśli zostanie to udowodnione, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać alimenty na żonę bez rozwodu.

Warto zauważyć, że obowiązek alimentacyjny wobec małżonka wygasa w przypadku ustania małżeństwa, czy to na skutek rozwodu, czy separacji. Separacja faktyczna, ale nieuregulowana prawnie, nie wywołuje jednak tego efektu. Separacja prawna, regulowana przez art. 614 k.r.o. może zaś skutkować orzeczeniem alimentów między rozłączonymi małżonkami.

Zasady przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wyznaczają możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków, nie zaś faktycznie uzyskiwane dochody. Alimenty w trakcie małżeństwa mają na celu dostarczenie środków umożliwiających zaspokojenie bieżących potrzeb. Mimo równej stopy życiowej, małżonkowie mają obowiązek do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności, co obejmuje także wsparcie finansowe w trakcie trwania małżeństwa.

W praktyce, żądanie alimentów od małżonka w trakcie trwania małżeństwa (czyli inaczej alimenty od męża dla żony bez rozwodu) może być związane z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak: choroba, kwestie majątkowe czy trudności finansowe. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i potrzeb rodziny. Informacje dotyczące zagadnienia: alimenty na żonę znajdują się także w osobnym artykule.

W razie wątpliwości co do kwestii alimenty od męża dla żony bez rozwodu czy też wysokości, jakiej mają być alimenty na żonę w trakcie małżeństwa warto skonsultować się z dobrym adwokatem, który pomoże podejść do tej drażliwej kwestii odpowiedzialnie i z sukcesem.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska