Kradzież tożsamości – jak walczyć o swoje prawa?

Kradzież tożsamości jest zachowaniem coraz powszechniejszym. Zauważyć można, że skala przestępstw zwiększa się wraz z rozwojem technologicznym. Coraz chętniej korzystamy z bankowości elektronicznej, decydujemy się na załatwienie spraw za pomocą e-urzędu, tworzymy profile społecznościowe w social mediach, czy decydujemy się na zakupy online. W każdej z tej sytuacji system weryfikacji tożsamości opiera się na tym, co dana osoba wie (login, hasło) lub co posiada (token, karta dostępu, kod weryfikacyjny) niż na tym kim faktycznie jest (np. poprzez odcisk linii papilarnych). Dodatkowo zarówno podmioty publiczne jak i prywatne posiadają ogromne bazy danych, które często narażone są na ataki hakerów. Trudne jest również wykrycie sprawy, co sprawia, że przestępstwa te łatwiej popełnić.

W przypadku kradzieży tożsamości liczy się czas. Odpowiednio szybka reakcja pozwala na ograniczenie wyrządzonych strat oraz wykrycie sprawcy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga od lat podejmuje działania na rzecz Klientów dotkniętych kradzieżą tożsamości.

Oferujemy kompleksową pomoc ofiarom przestępstwa kradzieży tożsamości. W pierwszej kolejności podejmowane działania skupiają się na zabezpieczeniu interesów osoby poszkodowanej a następnie na kontakcie z organami ścigania w celu wykrycia i skazania sprawcy kradzieży tożsamości.

Kradzież tożsamości w kodeksie karnym

Regulacja kradzieży tożsamości znajduje się w art. 190a §  2 kodeksu karnego, który stanowi:

kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Przedmiotem ochrony jest zatem prawo człowieka do poszanowania wizerunku i dysponowania własnymi danymi osobowymi. Kradzież tożsamości jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego i może być popełnione umyślnie na szkodę istniejącej osoby fizycznej.

Z uwagi na charakter przestępstwa przeciwko wolności, kradzież tożsamości osoby fikcyjnej nie mieści się w regulacji powyższego przepisu ponieważ kodeks karny nie dopuszcza możliwości pokrzywdzenia podmiotu nieistniejącego. Naruszenie praw osoby fikcyjnej często wiąże się z naruszeniem praw autorskich a ten zakres roszczeń dochodzony może być w drodze postępowania cywilnego.

Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa kradzieży tożsamości?

O kradzieży tożsamości mówimy kiedy łącznie występują następujące przesłanki:

– ktoś się pod nas podszywa, czyli fałszywie podaje się za osobę którą nie jest,

– wykorzystuje nasz wizerunek oraz inne cechy, które pozwalają na naszą identyfikację,

– na skutek kradzieży tożsamości doznajemy szkody majątkowej (obejmującej szkodę rzeczywista oraz utracone korzyści) lub szkody osobistej ( uczucia poniżenia, dyskomfortu, cierpienia psychicznego).

W trakcie procesu karnego oprócz kary sąd może orzec obowiązek naprawienia szkód w całości lub części, co nie stoi na przeszkodzie, aby niezaspokojone części roszczenia dochodzić w drodze postępowania cywilnego.

Co oszuści mogą zrobić z ukradzioną tożsamością?

Najczęściej wskazuje się, że ukradziona tożsamość może być wykorzystana w innym procederze przestępczym w celu uzyskania towaru lub usług za pomocą oszustwa.

Ukradziona tożsamość może służyć w celu:

– utworzenia konta w banku,

– zaciągnięcia pożyczki na nasze dane,

– zakupu towarów i usług na nasze dane,

– przejęcia naszego dotychczasowego konta,

– zawierania umów na usługi telefoniczne,

– utworzenia konta na portalach internetowych w celu oszukania innych użytkowników.

Powyższy katalog jest otwarty, ponieważ wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe, dotąd nieznane sposoby wykorzystywania ukradzionej tożsamości.

Jeżeli padłeś ofiarą kradzieży tożsamości lub boisz się, że ktoś może się pod Ciebie podszywać – Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga pomoże Ci ustalić zakres wyrządzonej szkody oraz zabezpieczyć Twoją tożsamość na przyszłość.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska