Jak otrzymać lokal komunalny

Mieszkanie komunalne to lokal znajdujący się w dyspozycji gminy. Aby w nim zamieszkać należy spełniać określone kryteria. Przyznanie lokalu komunalnego to rodzaj pomocy społecznej, jaką gmina udziela swoim mieszkańcom.

Mieszkanie komunalne przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Takie osoby nie mogą sobie pozwolić ani na zakup ani na wynajęcie własnego lokum. Osoba, która chce się ubiegać o mieszkanie komunalne musi udokumentować swoje niskie dochody. Próg dochodowy może się różnic w zależności od gminy.

Zadanie zaspokajania przez gminę potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców nakłada ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Jednak wedle  art. 4 ust. 2 gmina zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Potencjalny najemca nie może posiadać praw do innego lokalu.

Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Potem sytuacja finansowa, lokalowa, rodzinna jest oceniana przez odpowiedni organ. Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to zostajemy wpisani na listę oczekujących. Gmina przedstawi maksymalnie trzy propozycję mieszkań komunalnych. Jeśli któreś przypadnie mam do gustu to kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy najmu. Status lokatora komunalnego daje pewne przywileje. Nie ma możliwości aby zostać pozbawiony dachu nad głową. W razie sytuacji kryzysowej, takiej jak sprzedaż kamiennicy, gmina zobowiązana jest do zapewnienia lokalu zastępczego. Można także zwrócić się do Kancelarii Prawnej.

Różnice pomiędzy mieszkaniem komunalnym a mieszkaniem socjalnym
Mieszkania socjalne przyznaje się osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Na przykład osoby chore, po wyrokach eksmisyjnych. Bez praw do lokalu spółdzielczego, własnościowego czy komunalnego. Mieszkanie socjalne ma bardzo niską stawkę czynszu. Wysokość takiego czynszu to 50% czynszu najtańszego mieszkania w danej gminie. Po drugie lokale socjalne mają zazwyczaj dość niski standard i znajdują się w nie najlepszej lokalizacji.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska