Uchylenie aresztu tymczasowego – Adwokat, Lublin

Uchylenie tymczasowego aresztowania Lublin – oferujemy pełne wsparcie doradcze w procesie przygotowania i składania wniosku do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub bezpośrednio do sądu. Zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie karne każda osoba, która została tymczasowo aresztowana, ma prawo do złożenia wniosku o uchylenie aresztu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możliwe jest oczekiwanie na rozprawę na wolności i odpowiadanie z tzw. wolnej stopy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego podania. Wspieramy naszych klientów na każdym z etapów postępowania karnego.

Uchylenie tymczasowego aresztowania – Lublin. Kompleksowa obsługa i pomoc w przygotowaniu wniosku

Tymczasowe aresztowanie powinno być zastosowane tylko wtedy, gdy inne środki zapobiegawcze są niewystarczające. Powodem tymczasowego aresztowania może być np. celowe działanie podejrzanego na niekorzyść toczącego się postępowania karnego lub względy bezpieczeństwa, kiedy waga przestępstwa jest wysoka, a podejrzany może stanowić zagrożenie dla innych osób lub mienia.

W innych sytuacjach lub gdy np. materiał dowodowy jest niewystarczający do jednoznacznego określenia, że podejrzany faktycznie popełnił zarzucane mu przestępstwo lub czyn zabroniony, stosowanie aresztu tymczasowego może być niezasadne.

Istnieje wiele przesłanek, które uprawniają do uchylenia tymczasowego aresztu. Pomożemy kompleksowym przygotowaniu i złożeniu wniosku o uchylenie aresztu tymczasowego Lublin. Służymy również merytorycznym wsparciem doradczym – mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych – z sukcesami! Uchylenie aresztu tymczasowego możliwe jest na dwóch etapach sprawy: w chwili, w której sprawa jest jeszcze w obsłudze prokuratora i w trakcie postępowania sądowego.

Uchylenie tymczasowego aresztowania po wydaniu wyroku Lublin

Zakłada się, że osoba podejrzana, tymczasowo aresztowania powinna zostać zwolniona z aresztu, po upływie okresu, na który zastosowano tymczasowe zatrzymanie (3 miesiące z możliwością wydłużenia na wniosek prokuratora). Jeżeli podejrzany do chwili wyroku przebywał w areszcie, a wyrok jest uniewinniający – areszt uchyla się natychmiast bez zbędnej zwłoki.

Uchylenie tymczasowego aresztowania przez prokuratora Lublin

Na specjalny wniosek prokurator może uchylić tymczasowy areszt do momentu, w którym sprawa jest w fazie dochodzenia. Co do zasady – decyzję o uchyleniu aresztu tymczasowego zawsze podejmuje sąd i może wskazać inny, łagodniejszy środek zapobiegawczy.

Zachęcamy do kontaktu! W kancelarii adwokackiej Mariusza Janigi oferujemy indywidualne, pełne empatii podejście do każdej z powierzonych spraw, w tym tych z obszaru areszt tymczasowy uchylenie Lublin. Sprawy karne nie są jednak jedyną z naszych specjalizacji. Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych gałęzi prawa, którymi na co dzień zajmuje się adwokat Lublin, Mariusz Janiga.

Pełen zakres usług

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska