Alimenty

Kompetentny adwokat to nieodzowna pomoc w przypadku spraw o alimenty w Warszawie. Trudność procesów z tego obszaru prawa wymaga doskonałej znajomości przepisów, zdolności argumentacyjnych i niebagatelnego doświadczenia. Osoby, które czeka sprawy o alimenty w Warszawie, mogą skorzystać z usług adwokata Mariusza Janigi. Posiada on każdą z wymienionych wcześniej cech i od ponad dwudziestu lat prowadzi:

  • sprawy o zasądzenie alimentów,
  • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów,
  • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Jako dobry adwokat Mariusz Janiga wie, że do każdej sprawy o alimenty w Warszawie należy podchodzić indywidualnie. Charakter tych procesów wiąże się z dużym ciężarem emocjonalnym dla klienta, dlatego mecenas Janiga wykazuje się taktem, empatią i zrozumieniem. Pozwala to klientowi odczuć, że jego sprawą zajmuje się odpowiedni prawnik.

Co określamy mianem alimentów?

Zgodnie z tym, co jest zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Oba pojęcia mogą wydawać się dość ogólne, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, czym się charakteryzują.

Dostarczanie środków utrzymania wiąże się z zaspokajaniem bieżących potrzeb uprawnionego w postaci m.in. pożywienia, leków, ubrania oraz mieszkania. Czym innym jest dostarczanie środków wychowania – w tym terminie zawarte są starania o np. zapewnienie uprawnionemu możliwości zdobycia wykształcenia, zagwarantowanie dostępu do dóbr kultury, a także zadbaniu o jego zdrowie, a także rozwój fizyczny i umysłowy.

Oba obowiązki mają na celu zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Należy podkreślić, że nie można orzec alimentów w części na potrzeby wychowania i w części na pokrycie kosztów utrzymania.

Dobry adwokat od alimentów w Warszawie to szansa dla klienta na zmianę sytuacji alimentacyjnej. Dzięki pomocy kompetentnego prawnika można uzyskać m.in. wyższe alimenty dla dziecka. Modyfikacji mogą ulec również inne aspekty związane z obowiązkami alimentacyjnymi, w tym m.in. to, jak świadczone są środki utrzymania i wychowania, a także ich przedział. Adwokat Mariusz Janiga ze względu na wieloletnie doświadczenie w tym obszarze prawa jest w stanie skutecznie pomóc klientom z Warszawy w realizacji ich celu związanego ze sprawą o alimenty.

Renomowany prawnik od alimentów w Warszawie

Wielu klientów nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mimo że zazwyczaj alimenty płacą krewni w linii prostej i rodzeństwo, to tym obowiązkiem mogą być obciążone również osoby, które nie są spokrewnione z uprawnionym. W przepisach prawnych obecne są regulacje, które określają m.in.:

  • konieczność przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny przez małżonków,
  • stosunki alimentacyjne pomiędzy macochą lub ojczymem a pasierbem,
  • rozwiązanie kwestii alimentów w przypadku, gdy mamy do czynienia z przysposobieniem,
  • obowiązki alimentacyjne w przypadku małżonków z małżeństw rozwiedzionych i unieważnionych.

Jak widać, sprawy o alimenty potrafią być naprawdę zagmatwane, dlatego do ich prowadzenia w imieniu klienta niezbędny jest wykwalifikowany prawnik. Adwokat Mariusz Janiga z Warszawy to specjalista z dużym stażem, który gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie i profesjonalizm. Jego podejście sprawia, że klienci mają pewność, iż ich sprawy prowadzi prawdziwy ekspert w tej dziedzinie. Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska