Umorzenie postępowania karnego – Adwokat, Lublin

Umorzenie postępowania karnego Lublin – oferujemy kompleksową, merytoryczną pomoc prawną na każdym z etapów sprawy. Zachęcamy do kontaktu – ocenimy i podpowiemy, czy w danej sytuacji możliwe jest ubieganie się o umorzenie postępowania. Warto wiedzieć, że złożenie wniosku o umorzenie postępowania karnego może mieć miejsce, kiedy istnieją przesłanki poddające pod wątpliwość sam fakt popełnienia czynu. Ponadto umorzenie sprawy karnej Lublin jest również możliwe, kiedy w toku dochodzenia okazuje się, że osoba podejrzana jednak nie dopuściła się przestępstwa.

Kompleksowa obsługa spraw o umorzenie sprawy karnej Lublin

Umorzenie sprawy karnej Lublin jest możliwe, kiedy szkodliwość czynu jest niska, a okoliczności jego popełnienia nie zostały do końca wyjaśnione i budzą wątpliwości. Finalnie – na wniosek obrońcy sąd może umorzyć postępowanie karne, kiedy wyrok mógłby wpłynąć na dotychczasowy tryb i warunki życia sprawcy, który jest karany za przestępstwo nieumyślne, czyli takie, które zostało dokonane bez zamiaru lub świadomości spowodowania określonych ustawą skutków.

Fachowe wsparcie doradcze w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego Lublin

Zarówno samo umorzenie, jak i warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jedną z sytuacji opisanych w kodeksie karnym. Jego rozpatrzenie jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku popartego argumentacją i/lub dowodami. Poza samym umorzeniem postępowania karnego możliwe jest również warunkowe umorzenie postępowania. Polega ono na odstąpieniu od wymierzenia wyroku i kary na okres próby.

Umorzenie postępowania karnego w Lublinie to tylko jedna z możliwości zakończenia sprawy karnej. W kancelarii adwokackiej Mariusza Janigi oferujemy indywidualne, podejście do każdej z powierzonych spraw karnych. Zapraszamy do konsultacji! Sprawy karne, cywilne i rodzinne to tylko kilka z gałęzi prawa, którymi na co dzień zajmuje się adwokat Lublin, Mariusz Janiga.

Pełen zakres usług

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska