Testament

Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy sporządzanym na wypadek śmierci. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne.

Testamentem zwykłym jest :

  • testament odręczny – holograficzny, napisany w całości ręcznie;
  • alograficzny – spisany przez osobę inną niż spadkodawca, np. wójt, starosta;
  • notarialny, sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego w obecności spadkodawcy.

Najbezpieczniejszą formą testamentu jest forma aktu notarialnego. Daje to gwarancje prawidłowego sporządzenia testamentu a jednocześnie zabezpiecza przechowywanie go. Warto dodatkowo poinformować najbliższych o fakcie sporządzenia ostatniej woli.

Testamenty szczególne to testament ustny, podróżny i wojskowy. Mogą być sporządzone wyłącznie w określonych przez prawo cywilne okolicznościach opisanych w prawie spadkowym, a ich moc wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia ustania tych okoliczności.

Testament ustny

Testament ustny można gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo takie okoliczności, kiedy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Warunkiem ważności takiego testamentu jest fakt, że przed upływem roku od złożenia takiego testamentu, jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy, a pismo to podpisze spadkodawca i świadkowie.

Testament sporządzony przez kilka osób, na przykład małżonków, będzie nieważny. Podobnie gdy do spisania testamentu dojdzie przez przedstawiciela.

Co do zasady, osoba u której stwierdzono chorobę psychiczną, nie może sporządzić ważnego testamentu. Jednak jeżeli taka osoba znajduje się w okresie cofnięcia choroby, to wówczas testament przez nią sporządzony będzie ważny. Możliwe jest powołanie biegłego, który oceni czy testator znajdował się w stanie wyłączającym sporządzenie ważnego testamentu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska