Rygor natychmiastowej wykonalności

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
1) zasądza alimenty w postępowaniu prawa cywilnego – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2)zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny;

Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko takiemu wyrokowi, który nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. Nie można więc nadać rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi ustalającemu stosunek prawny lub prawo, a także w zasadzie wyrokowi kształtującemu stosunek prawny lub prawo, np. zasądzające odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwierzę.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności fakultatywnie z urzędu
Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania. Bez znaczenia jest rodzaj i charakter prawny zasądzonego świadczenia, ale rodzaj środka dowodowego, którym zasądzone świadczenie zostało wykazane.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek
Przyczyny uzasadniające wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Należą do nich:

a) uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie wykonania wyroku,
b) narażenie powoda na szkodę

– przez opóźnione wykonanie wyroku, czyli wykonanie po jego uprawomocnieniu się.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska