Rygor natychmiastowej wykonalności

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
1) zasądza alimenty w postępowaniu prawa cywilnego – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2)zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny;

Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko takiemu wyrokowi, który nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. Nie można więc nadać rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi ustalającemu stosunek prawny lub prawo, a także w zasadzie wyrokowi kształtującemu stosunek prawny lub prawo, np. zasądzające odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwierzę.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności fakultatywnie z urzędu
Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania. Bez znaczenia jest rodzaj i charakter prawny zasądzonego świadczenia, ale rodzaj środka dowodowego, którym zasądzone świadczenie zostało wykazane.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek
Przyczyny uzasadniające wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Należą do nich:

a) uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie wykonania wyroku,
b) narażenie powoda na szkodę

– przez opóźnione wykonanie wyroku, czyli wykonanie po jego uprawomocnieniu się.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska