Rękojmia

Niejednokrotnie dokonując transakcji zakupu rzeczy okazuje się, że jest ona zepsuta lub posiada wady, które uniemożliwiają nam swobodne korzystanie z przedmiotu. Kupujący oświadcza, że nie udziela gwarancji, a my czujemy się, najłagodniej mówiąc, rozczarowani i bezsilni.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi instytucja rękojmi, która jasno określa prawa i obowiązki panujące pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Czym jest rękojmia?

Przepis o odpowiedzialność z tytułu rękojmi ustanawia odpowiedzialność sprzedawcy za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej (art. 556 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że ustawa nakłada na sprzedawcę obowiązek wzięcia odpowiedzialności za sprzedany towar.

Kiedy możemy powołać się na rękojmie?

Nie musimy wykazywać poniesionej szkody. Wystarczy, że istnieje wada rozumiana jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży (wada fizyczna). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przysługuje również wtedy, gdy wada ta nie prowadzi do zmniejszenia wartości rzecz.

Istotą rękojmi jest zatem nienależyte wykonanie umowy przez sprzedawcę poprzez wydanie kupującemu rzeczy posiadającej wadę fizyczną lub prawną (choćby nie była ona ujawniona w momencie wydania). W określonych przypadkach możemy zakwalifikować to również jako niewykonanie umowy.

Odpowiedzialność sprzedawcy jest obiektywna. Oznacza to, że jest ona niezależna od jego winy w wydaniu rzeczy wadliwej ani wiedzy o wadzie rzeczy. Dodatkowo kupujący nie musi udowadniać związku przyczynowo – skutkowego ani poniesionej przez siebie szkody. Podkreślić należy, że odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec kupującego nie przechodzi na kolejnego kupującego wraz ze sprzedażą (tzw. odsprzedażą) rzeczy. 

Wprowadzenie ustawowej odpowiedzialności za sprzedaną rzecz może prowadzić również do nadużywania tego prawa i nadmiernym oczekiwaniem, że kupiona rzecz używana będzie podczas eksploatacji niczym rzecz nowa, objęta gwarancją.

W każdym z podanych przypadków Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga pomoże Ci ustalić zakres odpowiedzialności a także podjąć odpowiednie kroki. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych jak i dla spółek prawa handlowego, czy przedsiębiorców indywidualnych. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska