Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna (fachowo zwana pieczą naprzemienną) została wprowadzona do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnegoktóra weszła w życie 29 sierpnia 2015 r.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie używa dosłownie pojęcia pieczy naprzemiennej, ale można się jej dopatrywać w zmienionym art. 58 § 1a kro, który stanowi m.in. że sąd (…) rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem (…). Ponadto do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy, które dają możliwości mieszkania dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Żaden jednak przepis nie używa wprost określenia pieczy naprzemiennej, mimo to, jej zastosowanie jest jak najbardziej możliwe.

Warunki:

Zasadą jest, aby w pierwszej kolejności o ewentualnej pieczy naprzemiennej decydowali sami rodzice w drodze porozumienia. Sąd powinien ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zawarcie takiego porozumienia między rodzicami. Dopiero w braku porozumienia, Sąd będzie decydował o sposobie ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, ale nie będzie ingerował w ustalenie tych kontaktów na zasadzie pieczy naprzemiennej. Co więcej, piecza naprzemienna powinna być orzeczona w miarę możliwości także po wysłuchaniu dziecka, jeżeli poziom jego rozwoju daje podstawę do przyjęcia, że rozumie on, na czym polega okresowe mieszkanie u każdego z rodziców. Ponadto, rodzice powinni mieszkać w miarę blisko siebie, aby dziecko mogło się wychowywać  w jednym środowisku, tak aby zmieniając dom nie zmieniało szkoły i mogło na przykład uczęszczać na dodatkowe zajęcia. Dziecko powinno mieć również u każdego z rodziców swój pokój i rzeczy codziennego użytku. Warunkiem zastosowania pieczy naprzemiennej jest więc współdziałanie rodziców, bowiem automatycznie orzeczenie pieczy naprzemiennej w przypadku, gdy rodzice są ze sobą skonfliktowani, byłoby sprzeczne z dobrem dziecka.

Polskie sądy podchodzą pozytywnie do kwestii pieczy naprzemiennej, jeżeli tylko rodzice potrafią wypracować porozumienie co do sposobu kontaktu każdego z nich z dzieckiem. Wówczas sąd nie orzeka w wyroku o kontaktach, bowiem zastosowanie pieczy naprzemiennej zastępuje konieczność ich orzekania.

Zmiana prawa ma na celu respektowanie naturalnego prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Celem jest też zachęcanie rodziców do ustalania kontaktów z dzieckiem w drodze porozumienia, które zawsze będzie lepsze od konfliktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska