Naruszenie nietykalności cielesnej

Naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono wymiar fizyczny.

Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z wywołaniem bólu, jednakże musi być ono fizyczne, tzn. atak musi napotkać ciało pokrzywdzonego, z tym że dla dokonania przestępstwa jest rzeczą obojętną, czy sprawca dotyka ofiary fizycznie. Oczywiście zazwyczaj zachowanie sprawcy polega na bezpośrednim działaniu na ciało innej osoby, głównie przez uderzenie (ale także m.in. uszczypnięcie, ukłucie, targanie za włosy, kopnięcie, polanie wodą, podstawienie nogi, kłucie, poklepywanie, zrzucenie czapki czy okularów), jednak możliwe jest również tzw. działanie pośrednie, a mianowicie oddziaływanie środkami psychicznymi, o ile działa się przez to na ciało (np. nastraszenie kogoś, kto cofa się i uderza o ścianę).  W judykaturze odnaleźć można przykład uznania strzału z pistoletu startowego z odległości około 30 cm od twarzy ofiary jako naruszenie nietykalności cielesnej.

Aby móc mówić o naruszeniu nietykalności cielesnej musi być ono bezpośrednie i umyślne. Szturchnięcie kogoś, które następuje z przypadku np. wskutek przebywania w dużej grupie osób, nie stanowi naruszenia nietykalności cielesnej, bowiem działanie jest pozbawione umyślności.

Podejmowane przez sprawcę działania mogą, lecz nie muszą wywoływać u pokrzywdzonego uczucia bólu. Mogą one prowadzić do następstw fizycznych w postaci zadrapań, otarć, siniaków. Gdyby naruszyły one czynności narządu ciała lub powodowały rozstrój zdrowia, należy analizować je w kontekście odpowiedzialności przewidzianej w art. 157 k.k.

Omawiając te zagadnienie należy zwrócić szczególną uwagę na  instytucje prowokacji i retorsji. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Naruszenie nietykalności cielesnej stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego i zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podczas badania zakresu naruszenia nietykalności cielesnej sąd skupia się na ustaleniu społecznej szkodliwości czynu. Po udowodnieniu powstałem szkody moralnej ustala się jej wysokość. Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego, z racji negatywnych wspomnień, wymagają od pokrzywdzonego wielkiej odwagi, aby zdecydować się dochodzić swoich praw. W każdej sytuacji warto ścigać te przestępstwa i pokazać, że nie dajemy naszego przyzwolenia na takie traktowanie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, które poprzedzone jest wnikliwa analizą stanu faktycznego. Wieloletnie doświadczenie Adwokata Janigi pozwala mu obiektywnie spojrzeć na sprawę i podjąć te kroki, które są najkorzystniejsze dla Klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska