Dokumenty potrzebne do rozwodu

Klienci kancelarii często zadają pytanie: jakie dokumenty należy dostarczyć do pozwu o rozwód?

Na początku należy podkreślić, że nie jest możliwe udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na te pytanie. Adwokat Mariusz Janiga do każdej sprawy podchodzi indywidualnej i na podstawie przedstawionego stanu faktycznego każdorazowo ustala jakie dokumenty w niniejszej sprawie należy dołączyć.

Wskazać należy, że ustawodawca określił wymogi pozwu o rozwód, które stanowią podstawę pisma procesowego.

Pozew o rozwód powinien zawierać :

  • odpis pozwu,
  • 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa (aktualny – 3 miesiące od wystawienia),
  • po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 zł.

Odpis aktów małżeństwa oraz aktów urodzenia wydawane są odpłatne przez każdy urząd stanu cywilnego w Polsce. Opłata ta wynosi 22 zł (skrócony odpis) i 33 zł (zupełny odpis).

W zależności od żądań zawartych w pozwie konieczne jest przedstawienie okoliczności i dowodów na ich poparcie. Jeżeli żądamy rozwodu z wyłącznej winy małżonka konieczne jest przedstawienie w uzasadnieniu pozwu takich okoliczności, które jednoznacznie wskazywać będą kto odpowiedzialny jest za rozkład małżeństwa. W wypadku żądania alimentów należy dołączyć dowody, które potwierdzić mogą koszty utrzymania osoby uprawnionej (faktury, paragony, dowody wpłat), a także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej (zaświadczenia o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o zarobkach, PIT, status osoby bezrobotnej).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga od lat świadczy usługi z zakresu sporządzania pism procesowych oraz reprezentowania klientów podczas postępowań sądowych. Więcej informacji o rozwodzie dostępne na stronie:

www.adwokatjaniga.pl/porady-prawne/

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska