Długi które nie podlegają umorzeniu upadłości konsumenckiej

Według nowych przepisów, celem postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumentów będzie również umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Umorzenia zobowiązań konsumenta ma umożliwić mu „nowy start” i funkcjonowanie bez dotychczasowych obciążeń nakręcających spiralę zadłużenia.

Kancelaria adwokacka w Lublinie przypomina, że do zobowiązań niepodlegających umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej należą:
1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
4. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, jeżeli powodem Twojej niewypłacalności są wyłącznie ww. zobowiązania, a nie posiadasz majątku i dochodów pozwalających na ich spłatę, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niecelowe. Jedynym sposobem pozbycia się ww. zobowiązań jest bowiem ich pełna spłata.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000



Adwokatura Polska