Co to jest i na czym polega dozór elektroniczny?

Co to jest i na czym polega dozór elektroniczny?

Co to jest dozór elektroniczny? Chociaż bardzo popularny na zachodzie, w Polsce niestety nie jest tak często stosowany… Dozór elektroniczny może być dobrą alternatywą kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jak działa dozór elektroniczny i kto może o niego wnioskować?

Czym jest dozór elektroniczny?

Jak działa dozór elektroniczny? Jest to rodzaj odbywania kary ograniczenia wolności w warunkach domowych.Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu może odbyć okres kary w swoim domu. Jej miejsce pobytu jest na bieżąco weryfikowane dzięki specjalnemu nadajnikowi, który skazany nosi przez cały okres trwania kary – na ręce lub na nodze. Nadajnik jest sterowany radiowo. Podłącza się go do stacji monitorującej, która przesyła dane lokalizacyjne do jednostki nadrzędnej.

Dużą zaletą odbywania kary w formie dozoru elektronicznego jest umożliwienie oskarżonemu prowadzenia względnie normalnego życia osobistego. Psychologowie uważają, że taka forma kary nie niesie za sobą ryzyka zmniejszenia szans na resocjalizację. Skazany nie obraca się w złym towarzystwie i co ważne, nie jest na utrzymaniu podatników.

Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Sąd może wyrazić zgodę na odbycie kary w formie dozoru elektronicznego skazanym na karę pozbawienia wolności, ale również tym, którym zasądzona została kara zastępcza nieprzekraczająca 1,5 roku. Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca, prokurator, kurator sądowy, czy dyrektor zakładu karnego. Prośbę o dozór elektroniczny można złożyć zarówno przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności, jak i w trakcie jej wykonywania. Największe szanse na otrzymanie zgody sądu są wtedy, gdy skazany nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, nie jest zdemoralizowany, a także nie zachodzą równocześnie inne okoliczności.

Dozór elektroniczny – ile godzin poza domem?

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ma miejsce pod wskazanym adresem, w którym skazany musi znajdować się w przedziale czasowym określonym wyrokiem sądu.Jak działa dozór elektroniczny w przypadku naruszenia jego zasad? Kiedy opaska znajdzie się poza wyznaczonym obszarem, wysyła sygnał do nadajnika. Wczytane dane o takiej nieprawidłowości są zapisywane, a sporządzona notatka trafia do kuratora lub sędziego.

Wiele osób interesuje zagadnienie: dozór elektroniczny a umowa o pracę.Jedną z ważnych kwestii, które charakteryzują to, jak wygląda dozór elektroniczny, jest możliwość równoległego świadczenia pracy w okresie odbywania kary. Sąd penitencjarny może zaakceptować harmonogram, w którym uwzględnia się dni tygodnia i przedział czasowy, w którym skazany może oddalić się z miejsca stałego pobytu. Maksymalny, dozwolony okres przebywania poza domem wynosi 12 godzin. Skazany może jednak nie tylko wykonywać pracę zawodową, ale również np. odwiedzić najbliższych, udać się do kościoła, zapisać się na kurs, korzystać z wizyt u lekarza, a nawet zrobić niezbędne zakupy.

Dozór elektroniczny – jak długo się czeka na rozpatrzenie wniosku?

Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego składa się do Sądu Penitencjarnego. Sąd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na zorganizowanie posiedzenia, a także wydanie postanowienia o zgodzie na zastosowanie dozoru elektronicznego lub odmowie.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które nie wiedzą, jak napisać harmonogram dnia do dozoru elektronicznego oraz jak prawidłowo skonstruować wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego, zachęcamy do kontaktu. Adwokat Lublin Mariusz Janiga, którego specjalizacją jest prawo karne, zapewnia fachową pomoc klientom znajdującym się w takiej sytuacji.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska