Odwołanie od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – Adwokat, Lublin

Kiedy umowa o pracę została bezprawnie rozwiązania, pracownik ma prawo napisać odwołanie od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Przedmiotowy wniosek składa się do właściwego sądu pracy z zachowaniem 21-dniowego terminu. Osoby, które nie wiedzą, jak prawidłowo skonstruować pismo do sądu, nieposiadające branżowej wiedzy z zakresu prawa pracy często nie potrafią dochodzić swoich praw. Adwokat Mariusz Janiga to specjalista z ponad dwudziestoletnim stażem w branży. Dogłębna znajomość przepisów prawa pracy i indywidualne podejście do każdego przypadku sprawiają, że z naszą pomocą mogą Państwo liczyć na satysfakcjonujące zakończenie sprawy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Kiedy złożyć odwołanie od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – adwokat podpowiada!

Pracownik, który został zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia, może domagać się odszkodowania lub przywrócenia do pracy i uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Aby to zrobić, konieczne jest dochowanie terminu złożenia odwołania. Wniosek składa się do sądu pracy w terminie do 21 dni, liczonych od daty doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę z pominięciem terminu wypowiedzenia. Aby zredukować stres i zwiększyć swoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy – polecamy skorzystać z usług naszej Kancelarii.

Odwołanie od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – adwokat Lublin Mariusz Janiga

W przypadku wnioskowanie o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia pracownikowi przysługują określone roszczenia. Zgodnie z 56 § 1 kp zwolnionemu pracownikowi przysługują roszczenia alternatywne. Może on:

  • albo domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy,
  • albo wnieść o stosowne odszkodowanie finansowe.

Osoby, które nie wiedzą, z jakiego rozwiązania skorzystać – zapraszamy na merytoryczne konsultacje w siedzibie Kancelarii lub zdalnie.

Sprawy z prawa pracy wymagają dyplomacji, indywidualnego podejścia oraz pełnego zaangażowania. Adwokat Lublin Mariusz Janiga ma wieloletnie doświadczenie z prowadzenia spraw z tej dziedziny prawa. W Kancelarii służymy fachowym wsparciem doradczym na każdym z etapów postępowania. Możemy przygotować wniosek i reprezentować Państwa w sądzie pracy.

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów Państwa sprawy!

Pełen zakres usług

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska