Weksel In blanco

Weksel In blanco
5 (100%) 1 vote
Adwokat Lublin

Weksel zaliczany jest do papierów wartościowych. Osoba, która jest właścicielem weksla, może domagać się od dłużnika spłaty sumy zawartej w tym właśnie dokumencie. Weksel może być też podstawą dochodzenia danej sumy na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Weksel in blanco jest wekslem niezupełnym, który używany jest między innymi w przypadku brania pożyczek, kredytów, leasingu i podpisywania różnych umów, w przypadku których druga strona chce mieć pewność, że podpisujący weksel wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Na wekslu in blanco znajdują się zasadniczo tylko dane strony oraz podmiotu umowy. Nie ma z kolei kwoty oraz daty płatności. Te dane uzupełnianie są dopiero wtedy, gdy zajdzie taka konieczność, na przykład nie oddamy należności. Wobec tego na wekslu mogą znaleźć się różne sumy i daty płatności w zależności od tego, jaki będzie dług. Wraz z wekslem powinnyśmy otrzymać też tak zwaną deklarację wekslową. Wskazuje ona, na jakich warunkach może dojść do uzupełnienia weksla in blanco.

Warto jednocześnie wskazać, że weksle mogą być przekazywane od jednej osoby do drugiej osoby. Wobec tego weksel może przejąć inna firma czy osoba. Najlepiej jednak aby nie było to możliwe.

W tym celu na wekslu powinno znaleźć się oznaczenie „nie na zlecenie”, albo inna, która powoduje, że dokument nie może być przeniesiony na inną osobę. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podpisywany weksel zabezpieczający pożyczkę albo kredyt powinien mieć taką adnotację.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą