Rygor natychmiastowej wykonalności

Rygor natychmiastowej wykonalności
5 (100%) 1 vote
Adwokat Lublin

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:
1) zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2)zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny;

Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko takiemu wyrokowi, który nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. Nie można więc nadać rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi ustalającemu stosunek prawny lub prawo, a także w zasadzie wyrokowi kształtującemu stosunek prawny lub prawo, np. zasądzające odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwierzę.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności fakultatywnie z urzędu
Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania. Bez znaczenia jest rodzaj i charakter prawny zasądzonego świadczenia, ale rodzaj środka dowodowego, którym zasądzone świadczenie zostało wykazane.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek
Przyczyny uzasadniające wniosek powoda o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Należą do nich:

a) uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie wykonania wyroku,
b) narażenie powoda na szkodę

– przez opóźnione wykonanie wyroku, czyli wykonanie po jego uprawomocnieniu się.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą