Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oceń tą stronę

Gdy pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują określone odgórnie okresy wypowiedzenia. Okres ten jest uzależniony od rodzaju umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie. Okresy wypowiedzenia wynoszą, w przypadku:

– umowy na okres próbny:
na 2 tygodnie – 3 dni wypowiedzenia
na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień wypowiedzenia
na 3 miesiące – 2 tygodnie wypowiedzenia

– umowy na czas określony oraz na czas nieokreślony:
2 tygodnie – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące – gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Należy pamiętać, iż do wymienionych minimalnych okresów zatrudnienia wlicza się pracownikowi także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy, a także gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Dodatkowo, przy umowach zawartych na czas nieokreślony, pracodawca, rozwiązując umowę z pracownikiem, musi właściwie uzasadnić swoje działanie. Przy pozostałych formach umowy takie uzasadnienie nie jest koniecznie.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony musi dodatkowo zawierać:
– wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie;
– pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy;

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą