Rozwód z orzeczeniem winy

Rozpad małżeństwa jest niewątpliwie dramatycznym przeżyciem. Sąd może rozwiązać małżeństwo w przypadku zaistnienia przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W przypadku, gdy małżonkowie zgodnie zdecydują o zakończeniu swojego małżeństwa, sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem winy małżonka?

Powody takiej decyzji są różne i bardzo indywidualne. Najczęściej spotykanymi są: zdrada małżeńska, nadmierne spożywanie alkoholu i innych używek, przemoc fizyczna lub psychiczna, brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, uzależnienie od hazardu, marnotrawienie pieniędzy, brak wzajemnej pomocy, czy odmowa współżycia.

Aby stwierdzić winę małżonka jego zachowanie musi być zawinione, a więc uzależnione od jego woli. Jeżeli jeden z małżonków poważnie zachorował (psychicznie lub fizycznie), a wskutek tej choroby doszło do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa, to nie mamy do czynienia z zawinionym zachowaniem małżonka. Do orzeczenia winy nie jest konieczne również, aby małżonek świadomie podejmował działania, lecz wystarczy, aby miał on możliwość przewidzenia skutków swojego postępowania.

Skutki orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Oprócz wewnętrznej satysfakcji niewątpliwą zaletą jest możliwość dochodzenia alimentów od winnego małżonka, a także może stanowić podstawę do nierównego podziału majątku wspólnego. Powszechnie utarty jest pogląd, że uzyskanie rozwodu z winy małżonka stanowić będzie zawsze profit podczas żądania nierównego podziału majątku. Nic bardziej mylnego. Dokonywanie nierównego podziału majątku wspólnego następuje jedynie z ważnych powodów takich jak marnotrawienie pieniędzy, czy uchylanie się od pracy zarobkowej. Wynika z tego, że w ukształtowanym orzecznictwie zdrada małżeńska nie będzie stanowiła samoistnej przyczyny do dokonania nierównego podziału majątku.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Najważniejsze jest prawidłowe zgromadzenie materiału dowodowego. W zależności od danej sprawy mogą być to zdjęcia, nagrania jak i również zabezpieczona dokumentacja medyczna. Kodeks postępowania cywilnego nie wylicza enumeratywnie wszystkich dowodów, a katalog ten pozostaje otwarty.

Proces o rozwód z orzeczeniem winy trwa dłużej niż te bez orzekania o winie. Fakt ten wynika z konieczności przesłuchania wielu świadków na okoliczności powoływane w pozwie jak i również nierzadko skomplikowanego stanu faktycznego sprawy, nad którym sąd musi się pochylić i dogłębnie przeanalizować. Pomimo wydłużonego czasu oczekiwania na orzeczenie warto na takie rozwiązanie się zdecydować, zwłaszcza jeżeli chcemy zabezpieczyć swoja sytuację materialną na przyszłość.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga indywidualne podchodzi do każdej powierzonej sprawy zachowując przy tym maksymalną dyskrecję i wrażliwość. W każdym przypadku można liczyć na pełne wsparcie podczas rozpraw sądowych. Adwokat Mariusz Janiga pomoże Ci rozważyć, czy w danej sytuacji zasadne jest żądanie rozwodu z orzeczeniem winy, a także obiektywnie oceni zgromadzony dotychczas materiał dowodowy i doradzi jakie kolejne kroki należy podjąć.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska