Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Oceń tą stronę

Zarząd jako organ wykonawczy reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Sposób działania zarządu w spółce regulują przepisy kodeksu spółek handlowych jak również zapisy umowy spółki.

Spółka z o.o. jako podmiot prawa posiadający osobowość prawną i własny majątek może samodzielnie odpowiadać za swoje zobowiązania. Dochodzenie zobowiązań przez wierzyciela od spółki może okazać się bezskuteczne – w toku egzekucji może okazać się, że majątek spółki nie jest wystarczający dla zaspokojenia roszczenia lub jeszcze przed wszczęciem egzekucji wierzyciel powziął informacje o stanie majątkowym spółki, z których wynika, że taka egzekucja będzie bezskuteczna. Wówczas wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu spółki.

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojego świadczenia, które ma względem spółki, z majątków osobistych członków zarządu – od wszystkich członków, kilku z nich lub od jednego wskazanego przez wierzyciela.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki wobec osób trzecich może zostać ograniczona, jeśli członkowie spółki wykażą, że:
– we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji albo rozpoczęto postępowanie układowe
– niezłożenie wyżej wymienionych wniosków nastąpiło bez winy członków zarządu
– niezłożenie wniosków w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla wierzycieli.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą