Jak uniknąć długów spadkowych

Jak uniknąć długów spadkowych?

Wskazać, że spadkobierca powołany do spadku, czy z ustawy czy z testamentu może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Zaleca się odrzucenie spadku w sytuacji, gdy wysokość długów spadkowych przekracza wartość szacowanego majątku spadkodawcy co powoduje, że osoba, która odrzuciła spadek jest traktowana jak osoba, która nie dożyłaby postępowania spadkowego, a w związku z tym zostaje pominięta przy spadkobraniu i nie dziedziczy m.in. długów spadkowych.

Odrzucenie spadku polega na złożeniu oświadczenia przed Sądem lub notariuszem, konsulem (wówczas konieczne jest przesłanie oświadczenia do właściwego Sądu). Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy – liczonych od dnia, w którym dany spadkobierca dowiedział się o podstawie dziedziczenia. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Należy również dodać, że prawo spadkowe od ubiegłego roku otoczyło większą ochroną osoby dziedziczące długi, ponieważ zgodnie z aktualnym stanem prawnym długi dziedziczymy tylko do wysokości wartości spadku (to jest właśnie dobrodziejstwo inwentarza). Nowe prawo dotyczy dziedziczenia po osobach, które zmarły od 17 sierpnia 2015 r. W przypadku osób, które zmarły przed tym terminem obowiązują stare zasady czyli odpowiadamy za długi spadkowe całym swoim majątkiem jeśli nie odrzuciliśmy spadku.

Adwokat Lublin

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oceny
Adwokat Lublin
5
Średnia ocen Google 4.8 na podstawie 49 głosów

Adwokatura Polska
Adwokat Mariusz Janiga
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-16
Sobota: nieczynne

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

Tanio