Długi które nie podlegają umorzeniu upadłości konsumenckiej

Długi które nie podlegają umorzeniu upadłości konsumenckiej
5 (100%) 1 vote
Adwokat Lublin

Według nowych przepisów, celem postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumentów będzie również umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Umorzenia zobowiązań konsumenta ma umożliwić mu „nowy start” i funkcjonowanie bez dotychczasowych obciążeń nakręcających spiralę zadłużenia.

Do zobowiązań niepodlegających umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej należą:
1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
4. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, jeżeli powodem Twojej niewypłacalności są wyłącznie ww. zobowiązania, a nie posiadasz majątku i dochodów pozwalających na ich spłatę, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niecelowe. Jedynym sposobem pozbycia się ww. zobowiązań jest bowiem ich pełna spłata.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą